Sūdzība par personas datu apstrādi

Datu valsts inspekcija

Informācija atjaunota 29.02.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas Saņēmēji
Kvalificēti apliecināta identitāte Autentifikācijas līmenis

Nodrošināt fiziskām personām (datu subjektiem) iespēju iesniegt sūdzību par iespējams prettiesisku personas datu apstrādi.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Pirms sūdzības iesniegšanas Datu valsts inspekcijā, iesakām sākotnēji vērsties pie personas, kura veikusi Jūsu personas datu apstrādi. Iesnieguma veidlapa (Datu subjekta informācijas pieprasījums) pieejama šeit https://www.dvi.gov.lv/lv/iesniegumu-paraugi Iesniedzot sūdzību, Jums ir jāpievieno klāt informācija un dokumenti, ka esat īstenojis savas piekļuves tiesības – vērsies pie personas, kura ir apstrādājusi Jūsu personas datus un esat vai neesat saņēmis atbildi. Pievienojamie dokumenti var būt piekļuves pieprasījums un dokuments, kas apliecina tā piegādi/nosūtīšanu/iesniegšanu pārzinim) un pārziņa atbildi (ja tāda ir). Ja persona uzskata, ka ir notikusi prettiesiska viņas vai viņas aizgādībā, aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu datu apstrāde, persona aizpilda sūdzību par personas datu apstrādi (https://www.dvi.gov.lv/lv/iesniegumu-paraugi). Sūdzībā sniedz ziņas par: • iesniedzēju; • personu (iestādi/ organizāciju/ komersantu /fizisku personu vai citu personu), kura, iespējams, nelikumīgi veikusi iesniedzēja personas datu apstrādi; • saistību ar personu, kura, iespējams, nelikumīgi veikusi iesniedzēja personas datu apstrādi; • nelikumīgi veiktās iesniedzēja personas datu apstrādes būtību; • vai saistībā ar, iespējams, nelikumīgi veikto iesniedzēja personas datu apstrādi iesniedzējs ir vērsies pie personas, kura, iespējams, nelikumīgi veikusi iesniedzēja personas datu apstrādi, u.c. Iesniegumam pievieno dokumentu, kas saistīti ar vai liecina par iespējams nelikumīgi veikto iesniedzēja personas datu apstrādi, kopijas.

 • 1.
  Dokumenti un veidlapas

  Pirms sūdzības iesniegšanas Datu valsts inspekcijā, iesakām sākotnēji vērsties pie personas, kura veikusi Jūsu personas datu apstrādi. Kāpēc iesakām sākotnēji vērsties pie personas, kura veikusi Jūsu personas datu apstrādi var iepazīties šeit: https://www.dvi.gov.lv/lv/iesniegumu-paraugi#kapec-iesakam-sakotneji-versties-pie-personas-kura-veikusi-jusu-personas-datu-apstradi. Iesnieguma veidlapa (Datu subjekta informācijas pieprasījums) pieejama šeit: https://www.dvi.gov.lv/lv/iesniegumu-paraugi . Ja Jūs uzskatāt, ka ir notikusi prettiesiska Jūsu vai Jūsu aizgādībā, aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu datu apstrāde, jāaizpilda sūdzība par personas datu apstrādi (https://www.dvi.gov.lv/lv/iesniegumu-paraugi). Sūdzībai jāpievieno klāt informācija un dokumenti, ka esat īstenojis savas piekļuves tiesības – vērsies pie personas, kura ir apstrādājusi Jūsu personas datus un esat vai neesat saņēmis atbildi. Pievienojamie dokumenti var būt piekļuves pieprasījums un dokuments, kas apliecina tā piegādi/nosūtīšanu/iesniegšanu pārzinim) un pārziņa atbildi (ja tāda ir). Sūdzībā sniedz arī ziņas par: • iesniedzēju; • personu (iestādi/ organizāciju/ komersantu /fizisku personu vai citu personu), kura, iespējams, nelikumīgi veikusi iesniedzēja personas datu apstrādi; • saistību ar personu, kura, iespējams, nelikumīgi veikusi iesniedzēja personas datu apstrādi; • nelikumīgi veiktās iesniedzēja personas datu apstrādes būtību; • vai saistībā ar, iespējams, nelikumīgi veikto iesniedzēja personas datu apstrādi iesniedzējs ir vērsies pie personas, kura, iespējams, nelikumīgi veikusi iesniedzēja personas datu apstrādi, u.c. Iesniegumam pievieno dokumentu, kas saistīti ar vai liecina par iespējams nelikumīgi veikto iesniedzēja personas datu apstrādi, kopijas.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma 24. pantu Inspekcijas amatpersonas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu inspekcijas direktoram. Inspekcijas direktora izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Inspekcijas direktora administratīvā akta pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Datu valsts inspekcija
  Reģistrācijas numurs:
  90001037264
  Papildu informācija:
  67223131

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Klātienē
  Adrese:
  Elijas iela 17 - 2, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00
  Otrdiena 08:00 - 17:30
  Trešdiena 08:00 - 16:30
  Ceturtdiena 08:00 - 16:30
  Piektdiena 08:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Biroja ēkā pirmajā stāvā Datu valsts inspekcijas pastkastē
  Adrese:
  Elijas iela 17 - 1, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00
  Otrdiena 08:00 - 17:30
  Trešdiena 08:00 - 16:30
  Ceturtdiena 08:00 - 16:30
  Piektdiena 08:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -