Piekļuve maksātnespējas procesā iesaistītajām personām Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas (EMUS) e-pakalpojumam

Maksātnespējas kontroles dienests

Informācija atjaunota 23.02.2024.

Fiziskās personas, Juridiskās personas Saņēmēji
Apliecināta identitāte Autentifikācijas līmenis

Maksātnespējas procesā iesaistītā persona izmanto latvija.lv autentifikācijas rīkus, lai saņemtu piekļuvi EMUS e-pakalpojumam. Pakalpojuma ietvaros iespējama: 1) kreditora (t.sk. darbinieka) prasījuma iesniegšana; 2) kreditora tiesību īstenošana; 3) parādnieks vai parādnieka pārstāvja lomas īstenošana. Uzreiz pēc sekmīgas autentifikācijas persona var atrast maksātnespējas procesu, kurā iesniedzams kreditora prasījums (sameklēšana pēc noteiktiem kritērijiem (parādnieka reģistrācijas numurs, nosaukums, vai personas kods). Pēc attiecīgā maksātnespējas procesa atrašanas ir norādāma informācija par kreditoru un viņa prasījumu, aizpildot visus nepieciešamos laukus un pievienojot pamatojošo dokumentu datnes. Kreditors turpmāk var piekļūt saviem kreditora prasījumiem konkrētajā procesā, kā arī skatīt detalizētu informācija par konkrēto procesu. Parādnieks (fiziskās persona) vai parādnieka pārstāvis var piekļūt konkrētā procesa normatīvajos aktos noteiktajai aktuālajai informācijai.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Lai varētu saņemt pakalpojumu, ir jāveic autentifikācija ar autentifikācijas rīkiem EMUS e-pakalpojuma vietnē https://emuspublic.ta.gov.lv/Autentif Pēc sekmīgas autentifikācijas pabeigšanas persona uzreiz EMUS var veikt kreditora prasījuma iesniegšanu un kreditora tiesību un parādnieka vai parādnieka pārstāvja lomas īstenošanu.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Maksātnespējas kontroles dienests
  Reģistrācijas numurs:
  90001287943
  Papildu informācija:
  https://www.mkd.gov.lv/lv/iestades-kontakti

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Elektroniski kanāli
  Cits elektronisks kanāls:
  EMUS e-pakalpojums
  Piezīmes:
  https://emus.ta.gov.lv/account/login?returnUrl=/
  Cits:
  EMUS e-pakalpojums
  Cits elektronisks kanāls:
  EMUS e-pakalpojums
  Piezīmes:
  https://emus.ta.gov.lv/account/login?returnUrl=/
  Cits:
  EMUS e-pakalpojums