Dzīvesvietas deklarēšana (Madonas novada pašvaldība)

Madonas novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Iedzīvotāju reģistrā

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Persona, viņa likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona ierodas Madonas novada pašvaldības centrālā administrācijā vai attiecīgā pagasta pārvaldē. Persona uzrāda pasi, vai citu Latvijā derīgu personu apliecinošu dokumentu, kā arī personas rīcības tiesiskumu apliecinošus dokumentus un iesniedz aizpildītu deklarācijas veidlapu. 2. Maksājuma veikšana Persona, viņa likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona samaksā valsts nodevu 3. Pakalpojuma saņemšana Persona, viņa likumiskais pārstāvis, vai pilnvarotā persona ierodas Madonas novada pašvaldības centrālā administrācijā vai attiecīgā pagasta pārvaldē, iesniedz dzīvesvietas deklarāciju un pēc pieprasījuma saņem izziņu par dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Apstrīdēt var pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā viena mēneša laikā no dokumenta spēkā stāšanās dienas, iesniegumu iesniedzot pašvaldībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Madonas novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000054572

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Madonas novada pašvaldības Centrālā administrācija
  Adrese:
  Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Madonas novada pašvaldības Centrālā administrācija
  Adrese:
  Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -