Licence akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai

Valsts ieņēmumu dienests

Informācija atjaunota 06.03.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz jaunu lapu
Fiziskās personas, Juridiskās personas Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Licence apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, kas dod nodokļu maksātājam tiesības ražot, pārstrādāt, uzglabāt, ievest, saņemt, nosūtīt vai veikt citas darbības ar akcīzes precēm, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS)(Dokumenti – No veidlapas – Akcīzes preču licenču un sertifikātu iesniegumi - Iesniegums speciālas atļaujas (licences) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai), aizpilda iesniegumu un tam pievieno dokumentus, kas noteikti Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.662 19.1.punktā. Komercdarbība ar akcīzes precēm atļauta tikai darbības vietā, kurā reģistrēta nodokļu maksātāja juridiskā adrese vai struktūrvienība. 2. Valsts nodevas samaksa Pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva. 3. Pakalpojuma saņemšana Speciālā atļauja (licence) komersantam tiek nosūtīta elektroniski – VID EDS. VID tīmekļa vietnes sadaļā “Publiskojamo datu bāze” ir pieejama informācija par izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm).

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
  Valsts nodevu likmes nosaka Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumi Nr.662 (63.4.1.punkts). Valsts nodeva noteikta par katru akcīzes preču veidu (ja norāda vairākus akcīzes preču veidus, valsts nodeva summējas). Lai pārreģistrētu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, ja speciālo atļauju (licenci) nepapildina ar jaunu akcīzes preču veidu, maksā valsts nodevu 28 euro apmērā. Valsts nodeva par licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju jāmaksā Valsts kases, reģ.Nr.90000050138, norēķinu kontā Nr.LV32TREL1060000921400 (Valsts kase, BIC kods TRELLV22). Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un licences veids vai sērija.
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt VID ģenerāldirektoram, rakstveida iesniegumu: 1) iesniedzot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS); 2) nosūtot pa pastu uz adresi Talejas iela 1, Rīga, LV-1978; 3) izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz VID e-pasta adresi vid@vid.gov.lv.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valsts ieņēmumu dienests
  Reģistrācijas numurs:
  90000069281
  Papildu informācija:
  Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, +371 67120000, vid@vid.gov.lv, www.vid.gov.lv

Pakalpojumu kanāli: