Pašvaldības pabalsta saņemšana par bērna piedzimšanu (ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA)

Alūksnes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 14.12.2023.

Citi Saņēmēji

Pabalsta mērķis: sniegt materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai – aprūpes priekšmetu un preču iegādei. Bērna piedzimšanas pabalsts paredzēts bērna aprūpes priekšmetu un preču iegādei. Tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu ir vienam no bērna vecākiem vai personai, kas viņu aizstāj, ja šīs personas pamata dzīvesvieta ne mazāk kā sešus mēnešus ir deklarēta Alūksnes novadā. Pabalstu piešķir un izmaksā vienu reizi, un tā apmērs ir 40% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas par katru bērnu.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Bērna piedzimšanas pabalstu ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem vai personai, kas viņu aizstāj, ja šīs personas pamata dzīvesvieta ne mazāk kā sešus mēnešus ir deklarēta Alūksnes novadā. Lai saņemtu pabalstu, vecākiem vai personām, kas tos aizstāj, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā iesniegums pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu. Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa pārliecinās par personas norādīto ziņu atbilstību valsts nozīmes informācijas sistēmās esošajām ziņām. Pabalsts jāpieprasa sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas. 2. Pakalpojuma saņemšana Ja bērnu piedzimšanas pabalsta pieprasītājas personas atbilst valsts nozīmes informācijas sistēmās esošajām ziņām, persona pabalstu saņem klātienē Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā dāvanu kartes veidā. Pabalsta apmērs ir 40% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas par katru bērnu.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmumu par bērna piedzimšanas pabalstu vai atteikumu persona var apstrīdēt Alūksnes novada domē, bet Alūksnes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Alūksnes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000018622
  Papildu informācija:
  dzimtsaraksti@aluksne.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiki 10:00-12:00, 14:00-16:00 Pusdienlaiks13:00-14:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiki 10:00-12:00, 14:00-16:00 Pusdienlaiks13:00-14:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiki 10:00-12:00, 14:00-16:00 Pusdienlaiks13:00-14:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiki 10:00-12:00, 14:00-16:00 Pusdienlaiks13:00-14:00

  Piektdiena 08:00 - 17:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiki 10:00-12:00 Pusdienlaiks13:00-14:00

  Sestdiena -

  Par laulības reģistrācijas un citu ceremoniju laiku un vietu jāvienojas atsevišķi.

  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiki 10:00-12:00, 14:00-16:00 Pusdienlaiks13:00-14:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiki 10:00-12:00, 14:00-16:00 Pusdienlaiks13:00-14:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiki 10:00-12:00, 14:00-16:00 Pusdienlaiks13:00-14:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiki 10:00-12:00, 14:00-16:00 Pusdienlaiks13:00-14:00

  Piektdiena 08:00 - 17:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiki 10:00-12:00 Pusdienlaiks13:00-14:00

  Sestdiena -

  Par laulības reģistrācijas un citu ceremoniju laiku un vietu jāvienojas atsevišķi.

  Svētdiena -