Paternitātes reģistrēšana

Mārupes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 15.11.2023.

Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot Dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu, vai pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu vai paternitātes fakta konstatēšanu. Ja bērnam tiesā ir noteikta paternitāte, konstatēts paternitātes fakts vai arī apstrīdēts paternitātes pieņēmums, papildinājumus dzimšanas reģistra ierakstā izdara, pamatojoties uz tiesas spriedumu. Reģistrējot bērna dzimšanu, pamatojoties uz bērna mātes, bērna mātes vīra un bērna bioloģiskā tēva kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu ar lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru vai bijušo vīru, dzimšanas reģistrā veic attiecīgo ierakstus.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams aizpildīt iesniegumu un iesniegt dokumentus: 1. Vecāku personu apliecinošos dokumentus- jāuzrāda oriģināls; 2. Vecāku laulības apliecība, ja vecāki laulību noslēguši pēc bērna piedzimšanas- jāuzrāda oriģināls; 3. Paternitātes atzīšanas gadījumā- arī abu vecāku aizpildīts un parakstīts paternitātes atzīšanas iesniegums- jāiesniedz oriģināls; 4. Paternitātes trīspusējās atzīšanas iesniegums no laulātajiem un bērna bioloģiskā tēva tikai reģistrējot bērna dzimšanu – jāiesniedz oriģināls; 5. Likumīgā spēkā esoša tiesas sprieduma apliecināts noraksts- jāiesniedz oriģināls. Vecāku iesniegumu paternitātes atzīšanai Dzimtsarakstu nodaļā var iesniegt: 1) reģistrējot bērna dzimšanu, 2) pirms bērna dzimšanas, ja vecāki līdz bērna dzimšanai neplāno noslēgt laulību, 3) pēc tam, kad dzimšana jau reģistrēta. -Ja paternitāte tiek atzīta bērnam, kurš vecāks par 12 gadiem, arī bērnam jāierodas Dzimtsarakstu nodaļā, lai rakstiski apstiprinātu piekrišanu paternitātes atzīšanai. -Bērna tēvs, kurš nav sasniedzis pilngadību, iesniegumu bērna paternitātes atzīšanai var iesniegt ar savu vecāku vai aizbildņa piekrišanu. -Tiesas spriedums par paternitātes noteikšanu, ja paternitāte noteikta tiesā.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Mārupes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000012827
  Papildu informācija:
  Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa, tālr. 67149878, 67914292

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Dzimtsarakstu nodaļa (Mārupes pagasts)
  Adrese:
  Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00

  -

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  -

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  -

  Citi klātienes kanāli:
  Dzimtsarakstu nodaļa (Babītes pagasts)
  Adrese:
  Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dzimtsarakstu nodaļa (Mārupes pagasts)
  Adrese:
  Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00

  -

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  -

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  -

  Citi klātienes kanāli:
  Dzimtsarakstu nodaļa (Babītes pagasts)
  Adrese:
  Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -