Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai (Mārupes novada pašvaldība)

Mārupes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 06.03.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Skolēni, Studenti, Nodarbinātie, Bezdarbnieki, Pensionāri, Personas ar īpašām vajadzībām, Personas ar zemiem ienākumiem, Komersanti, Fiziskās personas, Juridiskās personas Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Atļaujas saņemšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Pieteikumu atļaujas saņemšanai kopā ar pamatojošiem dokumentiem jāiesniedz Mārupes novada pašvaldībā. Nepieciešamie dokumenti: Atkarībā no tirgotāja juridiskā statusa un preču grupas/sortimenta: 1. Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai nepieciešamās speciālās atļaujas (licences); 2. Limitēto dabas resursu (zivju, medījumu, ogu, augu u.c.) ieguves atļauja vai izziņa par zemes lietošanas tiesībām, lai noteiktu pārdodamās produkcijas izcelsmi; 3. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta kases aparāta tehniskā pases kopija (kvīšu grāmatiņas kopija); 4. Nekustamā īpašuma īpašnieka rakstiska piekrišana par tirdzniecības vietas ierīkošanu, ja tirdzniecības vietu paredzēts ierīkot privātīpašumā esošajā teritorijā; 5. Saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Pakalpojuma cena:
  1,4 EUR
  Maksājuma piezīmes:
  Informācija par pakalpojuma apmaksu: Pēc apstiprinājuma saņemšanas, atļaujas pieteicējs veic iemaksu Mārupes novada pašvaldības kontā, vai klātienē Mārupes novada pašvaldībā tikai ar norēķinu karti. Pakalpojuma maksa: dienā - 1,40 EUR mēnesī - 28,00 EUR Maksājuma rekvizīti: Saņēmējs: Mārupes novada pašvaldība Reģ.Nr.: 90000012827 AS “SEB Banka” Konts: LV69UNLA0003011130405 Kods: UNLALV2X No Pašvaldības nodevas samaksas atbrīvojami: - Mārupes novadā deklarētās personas, kuras ir pirmās un otrās grupas invalīdi, personas (ģimenes), kuras audzina bērnus ar invaliditāti, maznodrošinātās vai trūcīgas personas, un kuras tirgo pašu audzētu vai pašu ražotu produkciju; - Pašvaldības organizēto pasākumu dalībnieki.
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Administratīvā procesa likuma kārtībā

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Mārupes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000012827
  Papildu informācija:
  Mārupes novada pašvaldība

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pašvaldības KAC:
  Klientu apkalpošanas centrs Babītē
  Adrese:
  Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00
  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Klientu apkalpošanas centrs Mārupē
  Adrese:
  Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00
  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Klientu apkalpošanas centrs Babītē
  Adrese:
  Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00
  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Klientu apkalpošanas centrs Mārupē
  Adrese:
  Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00
  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Pa pastu nosūtīti dokumenti
  Adrese:
  Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -