Pabalsts daudzbērnu ģimenēm

Mārupes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 23.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Pirmsskolas vecuma bērni, Skolēni Saņēmēji

Mārupes novada pašvaldības pabalsts iedzīvotājiem bez materiālās situācijas izvērtēšanas. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2023 “Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā” pašvaldība turpmāk atbalstīs daudzbērnu ģimeņu trešos un nākamos bērnus, kā arī divus reizē dzimušus vienas mātes bērnus, ja pirms viņu piedzimšanas ģimenē jau ir vismaz viens bērns, un trīs un vairāk reizē dzimušus vienas mātes bērnus.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Pašvaldība finansiāli atbalsta daudzbērnu ģimenes, kuru atbalstāmo bērnu, Saistošo noteikumu izpratnē, un viena no bērna vecākiem/aizbildņiem (turpmāk – bērna likumiskais pārstāvis) dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir deklarēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz Mārupes novada Sociālajā dienestā iesniegumu un uzrāda personas apliecinošu dokumentu. Atbalsta apmērs: 1) 40 euro apmērā mēnesī bērnam no 1,5 gadu vecuma līdz bērns uzsāk apgūt pamatizglītības programmu vispārējas izglītības iestādē; 2) 80 euro apmērā gadā bērnam kurš iegūst pamatizglītības programmu vispārējās izglītības iestādē Daudzbērnu ģimene šo noteikumu izpratnē ir ģimene, kuras likumisko pārstāvju aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā aizbildnībā esoši un audžuģimenē ievietoti bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja persona iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

 • 1.
  Dokumenti un veidlapas

  Ja vismaz viens daudzbērnu ģimenes bērns ir sasniedzis 18 gadu vecumu un iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, pabalsta pieprasītājs divas reizes gadā (līdz 1. oktobrim un līdz 1. februārim) iesniedz izglītības iestādes apliecinājumu par to, ka bērns mācās konkrētajā izglītības iestādē, ja pabalsta pieprasīšanai nepieciešamās ziņas neatrodas pašvaldības rīcībā. Ārvalstīs izsniegtam izglītības iestādes apliecinājumam ir pievienojams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums valsts valodā, izņemot gadījumus, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā dokumentu var pieņemt un izskatīt bez tulkojuma valsts valodā. Ja daudzbērnu ģimenes sastāvā ir aizbildnībā esoši un audžuģimenē ievietoti bērni, bērna likumiskais pārstāvis iesniedz Sociālajā dienestā bāriņtiesas lēmuma par aizbildnības nodibināšanu vai ievietošanu audžuģimenē kopiju. Bāriņtiesas lēmums nav jāpievieno, ja to pieņēmusi Mārupes novada Bāriņtiesa, šajā gadījumā šis apstāklis, pieprasot pabalstu, norādāms iesniegumā.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību Administratīvā procesa likuma kārtībā var apstrīdēt Mārupes novada pašvaldības domē. Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Mārupes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000012827
  Papildu informācija:
  Mārupes novada Sociālais dienests, tālr. 67149869, 67914550

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Mārupes novada sociālais dienests (Jaunmārupe)
  Adrese:
  Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes nov., LV-2166
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 17:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Sociālais dienests Piņķos
  Adrese:
  Centra iela 3, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00
  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dienas centrs "Skulte"
  Adrese:
  Skultes iela 31, Skulte, Mārupes nov., LV-2108
  Darba laiki:
  Pirmdiena 10:00 - 14:00

  Pieņemamais laiks

  Otrdiena 11:00 - 19:00
  Trešdiena 11:00 - 19:00
  Ceturtdiena 14:00 - 19:00

  Pieņemamais laiks

  Piektdiena 11:00 - 19:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Sociālais dienests
  Adrese:
  Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Daudzfunkcionālais centrs Babītē
  Adrese:
  Liepu aleja 17, Babīte, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2101
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -