Atļauja publisku pasākumu organizēšanai

Valmieras novada pašvaldība

Informācija atjaunota 19.04.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Citi Saņēmēji

Fiziska vai juridiska persona, kas plāno un organizē sabiedrībai pieejamu svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākumu publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības jāsaskaņo ar pašvaldību, kas lemj par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju. Ja Jums ir izveidota e-adrese, piesakiet šo pakalpojumu, izmantojot elektronisko iesnieguma formu – klikšķiniet logā “Pieprasīt pakalpojumu”, pēc identifikācijas izdariet attiecīgo izvēli logā “Izvēlieties veidlapu”, aizpildiet iesniegumu un elektroniski parakstītu nosūtiet uz pašvaldības e-adresi.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda pašvaldībai adresēts iesniegums. Ja Jums ir izveidota e-adrese, piesakiet šo pakalpojumu, izmantojot elektronisko iesnieguma formu – izvēlieties adresātu "Valmieras novada pašvaldība", izdariet attiecīgo izvēli logā "Izvēlieties veidlapu", aizpildiet iesniegumu un elektroniski parakstītu nosūtiet uz iestādes e-adresi. Iesniedzot iesniegumu klātienē, pasākuma organizatoram ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), bet juridiskās personas pārstāvim — arī dokumentus, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. Iesniegums, lai pieteiktu publisku pasākumu un saņemtu atļauju tā rīkošanai, iesniedzams ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā pasākuma. Neskaidrību gadījumā rakstīt: toms.upners@valmierasnovads.lv, tel. 26582825. Pašvaldības Publisku izklaides un svētku pasākumu komisija izskata iesniegumu 10 dienu laikā no tā saņemšanas dienas un pieņem attiecīgu motivētu lēmumu — izsniegt atļauju pasākuma rīkošanai, neizsniegt atļauju tā rīkošanai vai atlikt (ne ilgāk kā uz 5 darbdienām) iesnieguma izskatīšanu lēmumā norādīto trūkumu novēršanai.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmums var tikt apstrīdēts un pārsūdzēts saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto kārtību.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valmieras novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000043403
  Papildu informācija:
  Valmieras novada Kultūras pārvalde, Rīgas iela 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, tel. nr.: 26582825

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Pašvaldības klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centri Valmieras novadā
  Adrese:
  Kontaktinformāciju skatīt hipersaitē
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -