Pirmsskolas izmaksu segšana privātai izglītības iestādei

Valmieras novada pašvaldība

Informācija atjaunota 03.04.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Pirmsskolas vecuma bērni Saņēmēji

Pašvaldības atbalstu piešķir, ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu, bērna un vismaz viena likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī iestāde ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un īsteno licencētas un akreditētas izglītības programmu. Valmieras novada pašvaldības atbalsta apmērs 2024. gadā vienam bērnam mēnesī ir: bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam – 368,01 EUR; bērniem, kuriem nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei – 226,50 EUR. Līdzfinansējuma apmērs ir apstiprināts ar pašvaldības domes lēmumu 2024. gada 20. februārī.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Lai saņemtu atbalstu, izglītojamā likumīgais pārstāvis pašvaldībā iesniedz attiecīgu iesniegumu. UZMANĪBU! Ja Jums ir izveidota e-adrese, piesakiet šo pakalpojumu, izmantojot elektronisko iesnieguma formu – nospiediet pogu "Pieprasīt pakalpojumu", pēc autentifikācijas izdariet attiecīgo izvēli logā "Izvēlieties veidlapu", aizpildiet iesniegumu un elektroniski parakstītu nosūtiet uz iestādes e-adresi. Par pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pašvaldības izpilddirektors viena mēneša laikā pieņem lēmumu. Par pieņemto lēmumu pašvaldība rakstiski informē izglītojamā likumīgo pārstāvi un privāto izglītības iestādi. Pašvaldības atbalsts tiek izmaksāts privātai izglītības iestādei, pamatojoties uz līguma pamata, kas savstarpēji noslēgts starp pašvaldību, privāto izglītības iestādi un izglītojamā likumīgo pārstāvi. Gadījumos, ja pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu maksa, kurā nav iekļauta izglītojamā ēdināšana, privātā izglītības iestādē ir zemāka nekā noteiktais pašvaldības atbalsts, atbalstu nodrošina apmērā, kas atbilst pirmsskolas izglītības pakalpojuma izmaksām privātā izglītības iestādē un ir noteikta līgumā, kas noslēgts starp pašvaldību, privāto izglītības iestādi un izglītojamā likumīgo pārstāvi. Pašvaldības atbalsts tiek aprēķināts no brīža, kad izglītojamā likumīgais pārstāvis pašvaldībā iesniedzis iesniegumu. Pašvaldība atbalsta izmaksu uzsāk tikai pēc tam, kad parakstīts līgums.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Pašvaldības izpilddirektora lēmumu par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Pašvaldības atbalstu var apstrīdēt Pašvaldības domē.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valmieras novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000043403
  Papildu informācija:
  Valmieras novada Izglītības pārvalde, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, tel. nr.: 6407139

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Pašvaldības klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centri Valmieras novadā
  Adrese:
  Kontaktinformāciju skatīt hipersaitē
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -