Pabalsta piešķiršana daudzbērnu ģimenei mācību piederumu iegādei

Valmieras novada pašvaldība

Informācija atjaunota 18.01.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Skolēni, Fiziskās personas Saņēmēji

Pabalsts mācību piederumu iegādei ir 40 euro un tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā. Bērnam, par kuru tiek prasīts pabalsts, kā arī vienam no vecākiem ir jābūt deklarētam Valmieras novadā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Pabalsts mācību piederumu iegādei ir 40 euro un tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā, par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kura dzīvesvieta deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurš apgūst obligāto pamatizglītību. Lai saņemtu pabalstu, jāvēršas ar iesniegumu Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldē. Ja Jums ir izveidota e-adrese, piesakiet šo pakalpojumu, izmantojot elektronisko iesnieguma formu – pēc autentifikācijas nonākot ziņojuma sagatavē ar adresātu "Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde", izdariet attiecīgo izvēli logā "Izvēlieties veidlapu", aizpildiet iesniegumu un elektroniski parakstītu nosūtiet uz izvēlētās iestādes e-adresi. Piesakoties pabalstam, daudzbērnu ģimenes statusu apliecina ar derīgu Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" vai "Goda ģimene". Iesniegumu nosūtot elektroniski vai pa pastu, jāpievieno derīgas kartes kopiju – apliecības abas puses ar redzamu apliecības numuru un bērnu vārdiem, uzvārdiem, kuri iekļauti kā daudzbērnu ģimenes bērni. 2. Pakalpojuma saņemšana Piešķirto pabalstu izmaksā ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 25. datumam, pārskaitot to iesniegumā norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Mēneša laikā Valmieras pilsētas pašvaldības domē.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valmieras novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000043403
  Papildu informācija:
  Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes Sociālās palīdzības nodaļa, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, tel. nr.: 64207140

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Sociālās palīdzības nodaļa (pabalsti)
  Adrese:
  Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centri Valmieras novadā
  Adrese:
  Kontaktinformāciju skatīt hipersaitē
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -