Zemes pirkuma līgumu slēgšana (Rīga)

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 10.01.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Citi Saņēmēji

Ja dzīvojamā māja ir uzcelta uz Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala, dzīvokļa īpašnieks, kas dzīvokli ir privatizējis saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju", iegūst īpašumā vai nomā uz 99 gadiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu atbilstoši katra dzīvokļa īpašnieka kopīpašuma domājamai daļai.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarota persona vēršas pēc pakalpojuma Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijā klātienē; sūtot dokumentus, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz oficiālo e-pastu; sūtot dokumentus pa pastu. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: Fiziskai personai un Juridiskai personai 1. Uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotai personai iesniegt pilnvarojuma dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus); 2.Iesniegt dokumentu, kas apliecina veikto samaksu. Sertifikātu nomaksu dokumentu obligāti, eiro - vēlams, nav obligāti. 2. Pakalpojuma saņemšana Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarota persona vēršas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijā klātienē, vai saņem elektroniski parakstītu dokumentu e-pastā.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmums par zemesgrāmatā uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības vārda nostiprināta zemesgabala nodošanu privatizācijai dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem var apstrīdēt Rīgas pilsētas izpilddirektoram (Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539). Rīgas pilsētas izpilddirektora lēmumu var apstrīdēt Rīgas pilsētas izpilddirektoram vai uzreiz pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīga, LV-1007).

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011, Tālrunis: 67012689

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Adrese:
  Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 18.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 12.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Adrese:
  Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 18.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 12.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Adrese:
  Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -