Atļaujas izsniegšana reklāmas izvietošanai (Mārupes novada pašvaldība)

Mārupes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 14.02.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Citi Saņēmēji

Persona, kura vēlas izvietot izkārtni, mobilo reklāmu, reklāmas objektu ar piesaisti zemei vai bez tās, tīkla reklāmu, kā arī citu reklāmu (piemēram, gaismas projekciju, afišu, plakātu, sludinājumu) publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu, iesniedz pašvaldībā saskaņošanai reklāmas vai reklāmas objekta projektu. Pašvaldība izskata reklāmas vai reklāmas objekta projektu un izsniedz reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju. Pašvaldība saskaņo arī izvietotās reklāmas un reklāmas objektu grafiskā dizaina nomaiņu.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Jāiesniedz reklāmas vai reklāmas objekta projektu Mārupes novada būvvaldē, kas sastāv no: Iesnieguma, kurā norādīta šāda informācija: -dati par reklāmas devēju un reklāmas izplatītāju: vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (fiziskai personai), nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (juridiskai personai); -reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas adrese (izņemot mobilo reklāmu); -reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas laiks (izņemot izkārtni); Krāsainas reklāmas vai reklāmas objekta vizuālās skices vai fotomontāžas (divos eksemplāros, ja iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu), norādot izmērus un mērogu (mobilai reklāmai mēroga vietā norāda izvietošanas veidu); Papildefektu raksturojuma (piemēram, apgaismojums, skaņu efekti), ja tādi plānoti. Reklāmas objektam bez piesaistes zemei, papildus iesniedz: -reklāmas devēja rakstisku apliecinājumu, ka saņemta būves, zemes īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotas personas rakstiska piekrišana objekta izvietošanai, ja reklāmas objektu paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma; -krāsainu uz objekta izvietojamās reklāmas vizuālo skici vai fotomontāžu (divos eksemplāros, ja iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu), ja vienlaikus ar reklāmas objekta izvietošanu uz tā plānots izvietot reklāmu. Reklāmas objektam ar piesaisti zemei, papildus iesniedz: -Pieslēguma projektu un saskaņojumu ar attiecīgo inženierkomunikāciju turētāju, ja objektu nepieciešams pieslēgt elektropiegādes tīkliem vai citām inženierkomunikācijām, kā arī ar citiem inženierkomunikāciju turētājiem un trešajām personām, kuru īpašumtiesības tiek skartas; -Apdares materiālu un krāsu risinājumu aprakstu; -Krāsainu uz objekta izvietojamās reklāmas vizuālo skici vai fotomontāžu (divos eksemplāros, ja iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu), ja vienlaikus ar objekta izvietošanu uz tā plānots izvietot reklāmu; -Noteiktā kārtībā sagatavotu zemes vienības situācijas plānu, kurā attēlota objekta uzstādīšanas vieta; -Zemes īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotās personas rakstisku piekrišanu objekta izvietošanai, ja to paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma. Izkārtnes izvietošanai, pašvaldībā papildus iesniedz šādus dokumentus: - reklāmas devēja rakstisku apliecinājumu, ka saņemta būves, zemes īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotas personas rakstiska piekrišana izkārtnes izvietošanai, ja izkārtni paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma; - pieslēguma projektu un saskaņojumu ar attiecīgo inženierkomunikāciju turētāju, ja objektu nepieciešams pieslēgt elektropiegādes tīkliem vai citām inženierkomunikācijām, kā arī ar citiem inženierkomunikāciju turētājiem un trešajām personām, kuru īpašumtiesības tiek skartas. Mobilās reklāmas izvietošanai papildus norāda šādas ziņas: - izvietojamo reklāmu skaitu; - transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktu specifisku identifikācijas numuru elektrotransportam, ja reklāmu plānots izvietot uz pasažieru sabiedriskā transportlīdzekļa; - transportlīdzekļa piekabes (puspiekabes) valsts reģistrācijas numuru, ja reklāmu plānots izvietot uz piekabes (puspiekabes). Visas reklāmas (izņemot reklāmas, kas tiek novietotas uz ēkas sienām) jāsaskaņo ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”. Reklāmas gar pašvaldības ceļiem papildus jāsaskaņo ar Mārupes Pašvaldības īpašumu pārvaldi.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Būvvaldes lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanas dienas.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Mārupes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000012827
  Papildu informācija:
  Mārupes novada būvvalde, tālr. 67149863

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Mārupes novada Būvvalde
  Adrese:
  Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2166
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Mārupes novada Būvvalde
  Adrese:
  Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2166
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Pa pastu nosūtīti dokumenti
  Adrese:
  Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -