Adreses piešķiršana /mainīšana nekustamajam īpašumam vai tā sastāvā esošajam objektam

Mārupes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 14.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.

- Adreses piešķiršana vai maiņa nekustamajam īpašumam (zemes gabalam/ēkai/telpai); - Nosaukuma vai numura piešķiršana, maiņa, likvidēšana apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai; - Numura rezervēšana apbūvei paredzētajai zemes vienībai; - Nosaukuma piešķiršana vai maiņa nekustamajam īpašumam lauku apvidū; - Adreses piešķiršana, ja ēka, būve, zemes vienība ir adresācijas objekts un adrese nav reģistrēta Valsts adrešu reģistrā; - Adreses maiņa; - Adreses statusa maiņa (adreses likvidācija), ja adresācijas objekts beidz pastāvēt; - Izziņas izsniegšana par adreses piešķiršanu, par adresācijas objekta pārdēvēšanu vai numura maiņu, par iepriekšējo nosaukumu vai numuru.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz Mārupes novada pašvaldībā. Nepieciešamie dokumenti: 1) Iesniedzamie dokumenti iesniegumam par adreses piešķiršanu zemes vienībai/ēkai: - Iesniegums par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai; - Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona); - Zemes vienības robežu plāns (kopija); - Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti (kopija); - Ģenerālplāns jaunbūvēm (kopija). 2) Iesniedzamie dokumenti iesniegumam par adreses piešķiršanu telpu grupai: - Iesniegums par adreses piešķiršanu telpu grupām; - Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona); - Kadastrālās uzmērīšanas lieta (inventarizācijas lieta) ēkai vai ēkas stāvu plāns; - Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti (kopija). Pēc lēmuma pieņemšanas tiek izsniegts administratīvais akts pakalpojuma pieprasītājam.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Administratīvā procesa likuma kārtībā

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Mārupes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000012827
  Papildu informācija:
  Attīstības un plānošanas pārvalde, tālr. 67149862, 67913758

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pašvaldības KAC:
  Klientu apkalpošanas centrs Babītē
  Adrese:
  Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00
  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Klientu apkalpošanas centrs Mārupē
  Adrese:
  Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00
  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Klientu apkalpošanas centrs Mārupē
  Adrese:
  Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00
  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Pa pastu nosūtīti dokumenti
  Adrese:
  Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pasts:
  Pa pastu nosūtīti dokumenti
  Adrese:
  Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -