Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Jelgavas valstspilsēta)

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 18.06.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas Saņēmēji

Pašvaldībai ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses. Pēc savas iniciatīvas vai personas iesnieguma pašvaldība veic pārbaudi un lemj par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu vai atteikumu anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Iesniedzējam klātienē, pa pastu vai elektroniski jāiesniedz iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. Nepieciešamie dokumenti: Pase vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments; Pilnvarotai personai – notariāli apstiprināta pilnvara; Īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (ja iesniedzējs ir īpašnieks un pašvaldības darbiniekam nav iespējams saņemt ziņas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas) vai īres līgums (ja iesniedzējs ir īrnieks) (oriģināls). Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu. 2. Pakalpojuma saņemšana Pēc savas iniciatīvas vai personas iesnieguma pašvaldība veic datu pārbaudi un lemj par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu vai atteikumu anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas. Lēmums tiek nosūtīts pa pastu uz iesniedzēja iesniegumā norādīto adresi.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā vai elektroniski, nosūtot to uz pašvaldības oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pasta adresi: pasts@jelgava.lv.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  40900039904
  Papildu informācija:
  Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšanas kabinets; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005503, 63005481; e-pasts: pasts@jelgava.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšanas kabinets
  Adrese:
  Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 19:00

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 14:30

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde"
  Adrese:
  Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00
  Otrdiena 00:00 - 24:00
  Trešdiena 00:00 - 24:00
  Ceturtdiena 00:00 - 24:00
  Piektdiena 00:00 - 24:00
  Sestdiena 00:00 - 24:00
  Svētdiena 00:00 - 24:00