Laulības reģistrācija (Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa)

Smiltenes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 19.12.2023.

Citi Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to ir jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums dzimtsarakstu nodaļā. Ja laulību paredzēts reģistrēt citā dzimtsarakstu iestādē vai baznīcā, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanas nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Laulību dzimtsarakstu nodaļā reģistrē pēc viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā. Pēc laulības reģistrācijas, tiek izsniegta laulības apliecība.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana "Dzimtsarakstu nodaļā personīgi iesniedz noteikta parauga kopīgu iesniegumu uzrādot abu laulājamo pases vai personas apliecības. Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Fizisko personu reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem: 1) bijušā laulātā miršanas apliecību; 2) dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību; 3) likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu; 4) izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu. Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju. Ja personai, kas vēlas noslēgt laulību, nav iespējams iegūt šā panta otrajā daļā minēto dokumentu, to aizstāj ar tiesas spriedumu par attiecīgā fakta konstatēšanu. Ārvalstniekam papildus minētajiem dokumentiem jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments par ģimenes stāvokli (ar tulkojumu latviešu valodā)." 2. Pakalpojuma apmaksas kārtība Valsts nodeva par laulības reģistrāciju - EUR 14,00. Saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības domes 27.04.2022. lēmumu „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļai” Nr.190.(protokols Nr.10,20.§.) svinīga laulības reģistrācijas ceremonija EUR 37.20; svinīga laulības reģistrācijas ceremonija, ja laulība tiek reģistrēta ar ārvalstu pilsoni EUR 55,77; laulības reģistrācija bez svinīgas laulību ceremonijas organizēšanas, ja ceremonijā piedalās viesi EUR 18,57; svinīga laulības reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām EUR 99,95; svinīga laulības reģistrācija, ja abi laulājamie ir pensionāri EUR 9,30; laulības reģistrācija bez svinīgas laulību ceremonijas iestādes telpās EUR 3.10 3. Pakalpojuma saņemšana "Laulību reģistrē dzimtsarakstu nodaļā noteiktā dienā klātesot personām, kas vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, ja nav kļuvuši zināmi Civillikumā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai. Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus. Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība."

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
  Valsts nodeva par laulības reģistrāciju - EUR 14,00. Saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības domes 27.04.2022. lēmumu „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļai” Nr.190.(protokols Nr.10,20.§.) svinīga laulības reģistrācijas ceremonija EUR 37.20; svinīga laulības reģistrācijas ceremonija, ja laulība tiek reģistrēta ar ārvalstu pilsoni EUR 55,77; laulības reģistrācija bez svinīgas laulību ceremonijas organizēšanas, ja ceremonijā piedalās viesi EUR 18,57; svinīga laulības reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām EUR 99,95; svinīga laulības reģistrācija, ja abi laulājamie ir pensionāri EUR 9,30; laulības reģistrācija bez svinīgas laulību ceremonijas iestādes telpās EUR 3.10
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Tiesā Administratīvā procesa likumā paredzētā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Smiltenes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009067337
  Papildu informācija:
  Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa - tālr. 64707572; 29534547

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa, Ape
  Adrese:
  Stacijas iela 2, Ape, Smiltenes nov., LV-4337
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -