Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Smiltenes novada pašvaldība)

Smiltenes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 18.12.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Citi Saņēmēji
Apliecināta identitāte Autentifikācijas līmenis

Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti: 1. iesniegums; 2. pase, personas apliecība (eID) vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments (obligāti) • pilnvarotai personai – notariāli apstiprināta pilnvara • juridiskai personai – pārstāvja pilnvarojums 3. īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (ja iesniedzējs ir īpašnieks un pašvaldības darbiniekam nav iespējams saņemt ziņas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas) vai īres līgums (ja iesniedzējs ir īrnieks) (oriģināls); 4. pēc iesniedzēja vēlēšanās jebkurš cits dokuments, kas apliecina iesniegumā minētos faktus. Lai iegūtu informāciju par savā īpašumā deklarētajām personām, jāautentificējas ar internetbankas starpniecību portālā www.latvija.gov.lv un jāizvēlas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumu "Manā īpašumā deklarētās un papildu adresi norādījušās personas". 2. Pakalpojuma saņemšana Lēmumu var saņemt pa pastu norādītajā adresē, klātienē vai e-pastā.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas lēmumu var pārsūdzēt Smiltenes novada pašvaldības domē.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Smiltenes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009067337
  Papildu informācija:
  Nekustamo īpašumu nodaļa - tālr. 64707869

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Smiltenes novada pašvaldība
  Adrese:
  Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Smiltenes novada pašvaldība
  Adrese:
  Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -