Dzimšanas, laulības un miršanas apliecinošo dokumentu aktualizēšana, papildināšana, anulēšana vai atjaunošana

Mārupes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 24.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Maksas pakalpojums

Dzimtsarakstu nodaļa aktualizē – labo, papildina vai anulē un atjauno dzimšanas, laulības un miršanas ierakstus un ja nepieciešams, izsniedz atkārtoti civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu. Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu labošana ir nepareizu ziņu vai kļūdas izlabošana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībā. Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu papildināšana ir trūkstošo ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā apliecībā. Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu anulēšana tiek veikta, ja sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu. Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrēšana.Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Jāuzraksta iesniegums, norādot civilstāvokļa reģistru ieraksta labošanas, papildināšanas, atjaunošanas vai anulēšanas iemeslu un jāiesniedz Dzimtsarakstu nodaļā. Nepieciešamie dokumenti: - Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments- jāuzrāda oriģināls; - Reģistra izmaiņas pamatojošie dokumenti vai to notariāli apliecinātas kopijas - jāuzrāda oriģināli; - Dokumenti, kuros veicamas izmaiņas - jāiesniedz oriģināli; - Ja pieprasītais dokuments ir reģistrēts pirms 1994. gada 1. janvāra, tad Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks to pieprasa ievadīt sistēmā Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem; - Apliecinājums par valsts nodevas samaksu.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
  Valsts nodeva par atkārtotu civilstāvokļa akta reģistra apliecību - 7,00 EUR Pašvaldības nodeva par arhīva izziņas vai izraksta izsniegšanu 5.00 EUR vai 4.00 EUR par elektroniski parakstītu izziņu. Apmaksu var veikt Mārupes novada pašvaldībā tikai ar norēķinu karti, vai veicot pārskaitījumu uz Mārupes novada pašvaldības norēķinu kontu. Norēķinu rekvizīti: Saņēmējs: Mārupes novada dome Reģ.nr.90000012827 Konts LV69UNLA0003011130405 AS “SEB Banka” Kods UNLALV2X
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Mārupes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000012827
  Papildu informācija:
  Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa, tālr. 67149878, 67914292

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Dzimtsarakstu nodaļa (Mārupes pagasts)
  Adrese:
  Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00

  -

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  -

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  -

  Citi klātienes kanāli:
  Dzimtsarakstu nodaļa (Babītes pagasts)
  Adrese:
  Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dzimtsarakstu nodaļa (Babītes pagasts)
  Adrese:
  Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dzimtsarakstu nodaļa (Mārupes pagasts)
  Adrese:
  Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00

  -

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  -

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  -