Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam

Valsts zemes dienests

Informācija atjaunota 06.02.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Citi Saņēmēji

Valsts zemes dienesta (turpmāk – Dienests) datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv (turpmāk – portāls Kadastrs.lv) identificēta persona e-pakalpojuma “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam” ietvaros var: • ierosināt Dienesta pakalpojumu; • iesniegt ar jau reģistrēta pasūtījuma izpildi saistītu iesniegumu (piemēram, iesniegumu par pasūtījuma izpildes apturēšanu vai pārtraukšanu, par naudas atmaksu, u.c.); • iesniegt ar pakalpojumu saistītu priekšlikumu, sūdzību, jautājumu vai lūgumu. Pakalpojuma izpildei nepieciešamajiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Pieteikuma ietvaros sagatavotais iesniegums ir derīgs bez droša elektroniskā paraksta. E-pakalpojums pieejams bez maksas. Maksa par ierosināto Dienesta pakalpojumu noteikta ierosinātā Dienesta pakalpojuma aprakstā. Detalizētāka informācija par Dienesta pakalpojumiem pieejama Dienesta tīmekļvietnes www.vzd.gov.lv sadaļā “Pakalpojumi”. E-pakalpojuma ietvaros nevar: 1) ierosināt Dienesta pakalpojumus, kurus saņem tiešsaistē portālā Kadastrs.lv vai, kurus var ierosināt, izmantojot citus portālā Kadastrs.lv pieejamos e-pakalpojumus; 2) ierosināt Dienesta pakalpojumus, kuri ir ierosināmi tikai Būvniecības informācijas sistēmā; 3) ierosināt Dienesta pakalpojumus, kuriem noteikta īpaša ierosināšanas kārtība atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24.panta ceturtajai daļai (datu reģistrācija vai aktualizācija no zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem) vai atbilstoši 60.viens prim un 60.divi prim pantam (kad iesniegums Dienestam vienlaikus uzskatāms par nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai); 4) iesniegt Dienesta ģenerāldirektoram Dienesta administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas iesniegumu.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Informācija par pakalpojumu Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama Dienesta tīmekļvietnes www.vzd.gov.lv sadaļā “Pakalpojumi” -> “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. 2. Pakalpojuma pieprasīšana E-pakalpojums pieejams portāla Kadastrs.lv sadaļā “Elektroniskie pakalpojumi -> Pasūtīt pakalpojumu -> Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Identitātes pārbaude veicama ar portāla Latvija.gov.lv autentifikācijas līdzekļiem. E-pakalpojuma lietotājs pieteikuma formā no saraksta (klasifikatora) izvēlas iesnieguma tēmu un brīvā tekstā norāda iesnieguma saturu (lūgumu). Ja tiek pieprasīta ierobežotas pieejamības informācija, iesniegumā jānorāda pieprasītās informācijas izmantošanas mērķis un pamatojums. Iesniegumam var pievienot dokumentus. Iesāktu e-pakalpojumu var turpināt arī vēlāk, ja saglabāts iesnieguma melnraksts, ko var rediģēt portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans konts -> E-pakalpojumu vēsture”. 3. Pasūtījuma izpilde Ierosināta pakalpojuma izpilde tiek veikta atbilstoši tā Dienesta pakalpojuma aprakstam un izpildes nosacījumiem. Informācija par Dienesta pasūtījuma izpildes nosacījumiem pieejama Dienesta tīmekļa vietnes www.vzd.gov.lv sadaļā “Pakalpojumi” -> “Pakalpojuma izpildes nosacījumi” -> “VZD ierosināta pasūtījuma izpildes nosacījumi” (https://www.vzd.gov.lv/lv/vzdpin). 4. Pakalpojuma saņemšana Atbilstoši iesniegumā norādītajam Dienests: 1) reģistrē pasūtījumu un klientam uz e-pasta adresi nosūta “Informāciju par pasūtījuma reģistrāciju” un priekšapmaksas rēķinu, ja pieprasīts maksas pakalpojums; 2) sniedz atbildi pēc būtības uz iesniegumā norādīto jautājumu, lūgumu, priekšlikumu vai sūdzību; 3) iesniegumu pievieno jau reģistrētam pasūtījumam. Atbildi uz iesniegumu vai pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotos dokumentus izsniedz iesniegumā norādītajā veidā: • portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans konts”; Pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas. • oficiālās elektroniskās adreses kontā (ja tas aktivizēts); • pēc iepriekšēja pieraksta klātienē Dienesta klientu apkalpošanas centrā; Pieteikšanās - zvanot uz Dienesta konsultatīvo tālruni 67038800 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi info@vzd.gov.lv. Saņemot dokumentu Dienesta klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (ID karte)) un pilnvarotajai personai – arī pilnvara. • pa pastu (pasta izdevumus apmaksā klients).

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valsts zemes dienests
  Reģistrācijas numurs:
  90000030432
  Papildu informācija:
  info@vzd.gov.lv vai tālr.67038800

Pakalpojumu kanāli: