Prognozētās kadastrālās vērtības noteikšana

Valsts zemes dienests

Informācija atjaunota 13.06.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Citi Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Nekustamā īpašuma, zemes vienības, būves, telpu grupas vai zemes vienības daļas prognozēto kadastrālo vērtību var izmantot, lai plānotu ar nekustamo īpašumu nākamajā gadā veicamās darbības, noskaidrotu iespējamo nekustamā īpašuma nodokļa apmēru no nākamā gada 1.janvāra, kā arī iespējamo valsts nodevas apmēra lielumu, ja plānots iegādāties nekustamo īpašumu. Kadastra objekta prognozētās kadastrālās vērtības noteikšanā izmanto nākamajam gadam apstiprinātos kadastrālo vērtību bāzes rādītājus (bāzes vērtību, standartplatību, standartapjomu un korekcijas koeficientu) un kalendārā gada 1.jūnijā Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos kadastra objektu raksturojošos datus (platība, būvniecības periods, būves nolietojums, labiekārtojums, zemes kvalitāte un citi objekta fiziskie rādītāji, lietošanas mērķis un zemes lietošanas veids, apgrūtinājumi, vērtību zonējums). Valsts zemes dienests (VZD) nosaka prognozēto kadastrālo vērtību visiem Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem kadastra objektiem uz noteiktu datumu (pēc kadastrālo vērtību bāzes rādītāju apstiprināšanas Ministru kabinetā). Aprēķinātajām prognozētajām kadastrālajām vērtībām ir informatīvs raksturs.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Informācija par pakalpojumu Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama VZD tīmekļvietnē - https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/pkvn Pakalpojuma izpildes materiāla oriģinālu sagatavo tikai elektroniska dokumenta veidā. Ja to nepieciešams saņemt papīra dokumenta veidā, pēc klienta pieprasījuma papildus elektroniskam dokumentam VZD var sagatavot un izsniegt arī elektroniskā dokumenta atvasinājumu papīra dokumenta veidā, kas apliecināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Dokumenta atvasinājumam papīra veidā papildus piemēro maksu par pakalpojuma saņemšanu klātienē un par elektroniskā dokumenta kopijas sagatavošanu un apliecināšanu. Ja dokumenta atvasinājumu papīra veidā nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro arī maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem. 2. Pakalpojuma pieprasīšana VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv (turpmāk – Portāls) līdz katra gada 31.decembrim jebkurš Portāla lietotājs (bez autentifikācijas vai autorizācijas) prognozētās kadastrālās vērtības nākamajam gadam var pārlūkot bezmaksas tiešsaistē Portāla sadaļā “Kadastra informācijas sistēma”, meklējot sev interesējošo īpašumu, zemes vienību, būvi vai telpu grupu pēc kadastra numura/apzīmējuma vai ievadot īpašuma adresi/nosaukumu. Sameklējot attiecīgo kadastra objektu prognozētā kadastrālā vērtība (EUR) būs redzama, uzklikšķinot uz kadastra numura/apzīmējuma. Jebkura persona, iesniedzot rakstisku brīvas formas iesniegumu, kurā norādīts kadastra objekta (nekustamā īpašuma, zemes vienības, būves, telpu grupas vai zemes vienības daļas) kadastra numurs/apzīmējums un informācijas saņemšanas veids, var pieprasīt: 1) pārrēķināt Portālā publicēto prognozēto kadastrālo vērtību nākamajam gadam, ja pēc kalendārā gada 1.jūnija Kadastra informācijas sistēmā ir aktualizēti kadastra objekta raksturojošie un kadastrālo vērtību ietekmējošie dati (platība, būvniecības periods, būves nolietojums, labiekārtojums, zemes kvalitāte un citi objekta fiziskie rādītāji, lietošanas mērķis un veids, apgrūtinājumi, vērtību zonējums). Pakalpojuma izpildes rezultātā VZD pārrēķina Portālā publicēto prognozēto kadastrālo vērtību un sagatavo dokumentu „Informācija par kadastra objekta prognozēto kadastrālo vērtību”, kam ir informatīvs raksturs. 2) rakstisku apliecinājumu dokumenta veidā par Portālā publicēto prognozēto kadastrālo vērtību nākamajam gadam. Pakalpojuma izpildes rezultātā VZD sagatavo dokumentu par Portālā publicēto prognozēto kadastrālo vērtību nākamajam gadam, kam ir informatīvs raksturs. 3) aprēķināt kadastra objekta prognozēto kadastrālo vērtību nākamajam gadam, ja pēc kalendārā gada 1.jūnija Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts jauns kadastra objekts. Pakalpojumu iespējams pasūtīt: – izmantojot portālā www.kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu; –nosūtot brīvas formas elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz VZD oficiālo e-adresi vai jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi; - klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara; - pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra adresi. 3. Pasūtījuma reģistrācija un izpilde Lai aprēķinātu vai pārrēķinātu prognozēto kadastrālo vērtību, kadastra objektam (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve, telpu grupa) jābūt reģistrētam Kadastra informācijas sistēmā. Pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu VZD darbinieks reģistrē pasūtījumu un sagatavo priekšapmaksas rēķinu par pakalpojumu. Ja pieprasījums būs saņemts elektroniski vai pa pastu, rēķinu nosūtīsim Jums uz e-adresi, ja tā ir izveidota un ir aktivizēts e-adreses konts, vai uz e-pasta adresi. Veicot pieprasījumu VZD klientu apkalpošanas centrā, rēķinu saņemsiet pasūtījuma reģistrācijas brīdī. Pirms pakalpojuma saņemšanas persona to apmaksā: –  jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā ar maksājumu karti, izmantojot POS termināli; –  kredītiestādē, pastā vai ar kredītiestādes internetbankas starpniecību. VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc tam, kad pieņemts pasūtījums un veikta priekšapmaksas rēķina apmaksa. Gadījumā, ja izrakstīto priekšapmaksas rēķinu neapmaksāsiet 30 kalendāru dienu laikā pēc tā izrakstīšanas, uzskatīsim, ka Jūs atteicāties no pakalpojuma un pasūtījumu anulēsim. VZD pasūtījuma izpildes nosacījumus lūdzam skatīt saitē https://www.vzd.gov.lv/lv/vzdpin. 4. Pakalpojuma saņemšana Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto informāciju iespējams saņemt: - portāla kadastrs.lv sadaļā "Mans konts"; Pakalpojuma saņēmējam datne portālā kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas. - uz e-adresi vai e-pastu (.edoc); - pa pastu; - klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Saņemot dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
  Maksas pakalpojums. Maksājumu informāciju lūdzam skatīt sadaļā “Maksājumi”, interneta pārlūkprogrammā iekopējot Dienesta tīmekļvietnes saiti: https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/pkvn
 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valsts zemes dienests
  Reģistrācijas numurs:
  90000030432
  Papildu informācija:
  info@vzd.gov.lv vai tālr.67038800

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Iestādes KAC:
  Rēzekne
  Adrese:
  Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Cēsis
  Adrese:
  Raunas iela 8, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 17:00
  Otrdiena -
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Liepāja
  Adrese:
  Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00

  Otrdiena -
  Trešdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00

  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Madona
  Adrese:
  Saules iela 16, Madona, Madonas nov., LV-4801
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Jūrmala
  Adrese:
  Edinburgas prospekts 75, Jūrmala, LV-2010
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no12:00 līdz 13:00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Jelgava
  Adrese:
  Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Ogre
  Adrese:
  Brīvības iela 44, Ogre, Ogres nov., LV-5001
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Rīga
  Adrese:
  Kārļa Mīlenbaha iela 14, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 17:00
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Daugavpils
  Adrese:
  Rīgas iela 18, Daugavpils, LV-5401
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Valmiera
  Adrese:
  Rīgas iela 47, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 17:00
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Ventspils
  Adrese:
  Jūras iela 34, Ventspils, LV-3601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00

  Otrdiena -
  Trešdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00

  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Kuldīga
  Adrese:
  Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00

  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Gulbene
  Adrese:
  Rīgas iela 21, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Jēkabpils
  Adrese:
  Neretas iela 39, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -