Laulības reģistrācija (Krāslavas novada pašvaldība)

Krāslavas novada pašvaldība

Informācija atjaunota 14.12.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Citi Saņēmēji

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei (dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs) abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Laulību dzimtsarakstu nodaļā noslēdz pilngadīgas personas (LR pilsoņi, nepilsoņi, bezvalstnieki ar derīgu termiņuzturēšanās atļauju, ārzemnieki, kuri legāli uzturas Latvijas Republikā, kurām nav Civillikuma 32.-38.p. norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai) ne ātrāk kā pēc 1 mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas. Iesniegumu iesniedz klātienē Dzimtsarakstu nodaļā vai iesniedz elektroniski, nosūtot uz Dzimtsarakstu nodaļas oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Pēc sniegto datu pārbaudes, klients ar Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu vienojas par laulības noslēgšanas laiku un vietu. Ja laulību paredzēts reģistrēt baznīcā vai citā Dzimtsarakstu nodaļā, izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Ja laulību reģistrē ārpus Dzimtsarakstu nodaļas, reģistrācijas laikā paraksta protokolu, bet laulības apliecību saņem nākamajā darba dienā. 2. Maksājuma solis Samaksu var veikt ar pārskaitījumu uz Krāslavas novada pašvaldības norēķinu kontu. Saņēmēja nosaukums: Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļa Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90001267487 Bankas konts: LV83UNLA0023013130001 Bankas nosaukums: SEB Bankas kods: UNLALV2X Laulības reģistrācija (valsts nodeva – 14 EUR) Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” maksa par Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem ir šādas: 1.Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija: 1.1. Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļas telpās (Krāslavas pilsēta) – 21.45 EUR (bez PVN); 1.2 ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām Krāslavas pilsētas teritorijā- 34.75 EUR (bez PVN); 1.3 ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām Dagdas pilsētas teritorijā - 16.35 EUR (bez PVN); 1.4 ceremonija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām Krāslavas novada teritorijā 92.27 EUR (bez PVN); 3. Pakalpojuma saņemšana Tiek veikta laulības reģistrācija, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Atteikumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no atteikuma spēkā stāšanās dienas.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Krāslavas novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90001267487
  Papildu informācija:
  dzimtsaraksti@kraslava.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Brīvības iela 13, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:15

  Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30

  Otrdiena 08:00 - 17:15

  Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30

  Trešdiena 08:00 - 17:15

  Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30

  Ceturtdiena 08:00 - 17:15

  Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30

  Piektdiena 08:00 - 13:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Skolas iela 6, Dagda, Krāslavas nov., LV-5674
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 08:00 - 17:15
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 08:00 - 17:15
  Piektdiena 08:00 - 12:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -