Izziņa par īpašuma tiesībām uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai

Valsts zemes dienests

Informācija atjaunota 30.05.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Citi Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Izziņu par īpašuma tiesībām uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai izsniedz personai, kura ieguvusi to darījuma vai mantojuma rezultātā. Saņemot apstiprinātu izziņu par īpašuma tiesībām uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, persona tiekt atzīta par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas īpašnieku un var rīkoties ar to kā ar patstāvīgu nekustamo īpašumu. Pakalpojuma rezultātā Kadastra informācijas sistēmā aktualizē datus par kadastra subjektu pēc darījuma veikšanas ar dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanai vai mantojuma saņemšanai. Personai izsniedz īpašumu tiesību apliecinošu dokumentu - izziņu par īpašuma tiesībām līdz dzīvojamās mājas privatizācijai. Ja dzīvojamās mājas privatizācija ir uzsākta, bet persona nav noslēgusi pirkuma līgumu paziņojumā par pirkuma līguma slēgšanu norādītajā termiņā, pēc 2013.gada 15.marta jebkādi darījumi ar dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu, kas nodota īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, ir aizliegti.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Informācija par pakalpojumu Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama Valsts zemes dienesta (turpmāk - Dienests) tīmekļvietnē - https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/ipituDzmdntlmp Pakalpojuma izpildes materiāla oriģinālu primāri sagatavo elektroniska dokumenta veidā. Ja pakalpojuma izpildes materiālu nepieciešams saņemt papīra veidā, Dienests to sagatavo pēc klienta pieprasījuma, papildus piemērojot maksu par pakalpojuma saņemšanu klātienē. Ja papīra veida dokumentu nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro arī maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem. 2. Pakalpojuma pieprasīšana Lai saņemtu izziņu par īpašuma tiesībām līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem: –  iepriekš ir izsniegta apliecība par īpašuma tiesībām uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un Kadastra informācijas sistēmā ir izveidots paātrināti privatizētā dzīvokļa īpašums; –  darījums ar īpašumu ir noticis pirms tā datuma, līdz kuram dzīvokļa īpašniekam jānoslēdz pirkuma līgums ar pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisiju pēc dzīvojamās mājas plānveida nodošanas privatizācijai; –  īpašumam nav uzlikts atsavināšanas aizliegums vai ir saņemts dokuments, kas atļauj veikt pārreģistrāciju (piemēram, ja dzīvoklis ir ieķīlāts bankā un ir saņemta bankas piekrišana dzīvokļa īpašnieka pārreģistrācijai). Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti: - iesniegums pakalpojuma saņemšanai (brīvā formā vai noformējot klātienē Dienesta klientu apkalpošanas centrā); - darījuma līgums vai tiesas spriedums, mantojuma apliecība (oriģināls); - līgums par dzīvojamās mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu uz jaunā īpašnieka vārda; - apliecība vai izziņa par īpašuma tiesībām uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai - uz iepriekšēja īpašnieka vārda (nav obligāts); - atsavināšanas aizlieguma reģistrācijas gadījumā, tiesas lēmums vai dokuments no iestādes, uz kuras pieprasījuma pamata bija reģistrēts aizliegums par aizlieguma dzēšanu vai ķīlas reģistrācijas gadījumā - kredītiestādes piekrišana veikt īpašnieka pārreģistrāciju. 3. Pieprasījuma iesniegšana Pakalpojumu iespējams pasūtīt: - izmantojot portāla Kadastrs.lv e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu; – nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura Dienesta klientu apkalpošanas centra (KAC) e-pasta adresi vai Dienesta oficiālo e-adresi; Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei; – klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā Dienesta KAC; Pasūtot pakalpojumu Dienesta KAC, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara; – pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes Dienesta KAC). 4. Pasūtījuma reģistrācija Pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu Dienesta darbinieks reģistrē pasūtījumu un sagatavo priekšapmaksas rēķinu par pakalpojumu. Rēķinu nosūtīsim Jums uz e-pasta adresi, ja pieprasījums būs saņemts elektroniski vai pa pastu. Veicot pieprasījumu Dienesta klientu apkalpošanas centrā rēķinu saņemsiet pasūtījuma reģistrācijas brīdī Dienesta pasūtījuma izpildes nosacījumus lūdzam skatīt saitē https://www.vzd.gov.lv/lv/vzdpin. 5. Pasūtījuma izpilde Dienests uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc tam, kad pieņemts pasūtījums un veikta priekšapmaksas rēķina apmaksa. Gadījumā, ja izrakstīto priekšapmaksas rēķinu neapmaksāsiet 30 kalendāro dienu laikā pēc tā izrakstīšanas, uzskatīsim, ka Jūs atteicāties no pakalpojuma un pasūtījumu anulēsim. Izpildes termiņš: 10 darba dienas 6. Pasūtījuma saņemšana Pakalpojumu var saņemt: - pa e-pastu (dokuments, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāts ar paroli); – e-adresē; – portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts"; Pakalpojuma saņēmējam datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas. – pa pastu; – klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā Dienesta KAC. Saņemot dokumentu Dienesta KAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte). Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu saņemsiet savā iesniegumā norādītajā veidā un vietā pēc tam, kad veikta gala rēķina apmaksa Dienesta KAC klātienē, izmantojot POS terminālu, vai rēķina summa ir atzīta par saņemtu valsts budžetā.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
  Maksas pakalpojums. Maksājumu informāciju lūdzam skatīt sadaļā “Maksājumi”, interneta pārlūkprogrammā iekopējot Dienesta tīmekļvietnes saiti: https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/ipituDzmdntlmp
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Dienesta reģionālās pārvaldes amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai veikto faktisko rīcību var apstrīdēt, Dienestā iesniedzot Dienesta ģenerāldirektoram adresētu iesniegumu.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valsts zemes dienests
  Reģistrācijas numurs:
  90000030432
  Papildu informācija:
  info@vzd.gov.lv vai tālr.67038800

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Iestādes KAC:
  Rīga
  Adrese:
  Kārļa Mīlenbaha iela 14, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 17:00
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Ventspils
  Adrese:
  Jūras iela 34, Ventspils, LV-3601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00

  Otrdiena -
  Trešdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00

  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Rēzekne
  Adrese:
  Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Valmiera
  Adrese:
  Rīgas iela 47, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 17:00
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Jēkabpils
  Adrese:
  Neretas iela 39, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Madona
  Adrese:
  Saules iela 16, Madona, Madonas nov., LV-4801
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Kuldīga
  Adrese:
  Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00

  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Gulbene
  Adrese:
  Rīgas iela 21, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Jelgava
  Adrese:
  Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Jūrmala
  Adrese:
  Edinburgas prospekts 75, Jūrmala, LV-2010
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no12:00 līdz 13:00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Liepāja
  Adrese:
  Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00

  Otrdiena -
  Trešdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00

  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Ogre
  Adrese:
  Brīvības iela 44, Ogre, Ogres nov., LV-5001
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00

  Pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Cēsis
  Adrese:
  Raunas iela 8, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 17:00
  Otrdiena -
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Iestādes KAC:
  Daugavpils
  Adrese:
  Rīgas iela 18, Daugavpils, LV-5401
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -