Rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšana (Rīga)

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 11.03.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Juridiskās personas, Fiziskās personas Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dzīvās dabas resursu nodaļa atbilstoši normatīvajiem aktiem veic rūpnieciskās zvejas tiesību limita sadali Rīgas administratīvās teritorijas iekšējos un piekrastes ūdeņos un limita robežās organizē līgumu slēgšanu par zvejas tiesību nomu. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums komerciālai zvejai tiek slēgts uz 5 gadiem, pašpatēriņa zvejai uz 1 gadu.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Iesniedzējs nosūta iesniegumu un nepieciešamos dokumentus pa pastu uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta adresi vai elektroniski uz e-pastu dmv@riga.lv vai uz e- adresi. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanai komercdarbībai zvejniecībā ir nepieciešama specialā atļauja (licence) , kuru izsniedz Rīgas valstspilsētas pašvaldība. Rūpnieciskās zvejas tiesību saņemšanai komercdarbībai zvejniecībā jāiesniedz pieprasījums (veidlapa) un personu apliecinošs dokuments. Rūpnieciskās zvejas tiesību saņemšanai pašpatēriņa zvejošanai jāiesniedz pieprasījums (veidlapa), jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un laivas tehniskās pases oriģināls vai laivas nomas līgums. 2. Pakalpojuma apmaksa Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksa noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 "Par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību" 2'.pielikumu, ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu un skaitu, zvejas vietu (zvejas rajonu). Bankas rekvizīti: Rīgas valstspilsētas pašvaldība Reģ.nr.90011524360 Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 RVP Iestāde: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments, Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010 PROGRAMMA: ZVEJAS TIESĪBU NOMAS LIMITA PIEŠĶIRŠANA Bankas konts: LV53RIKO0023300005110 Banka: Luminor Bank AS Bankas kods: RIKOLV2X (Pamatojums - MK 08.09.2009. noteikumi Nr. 1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu" 19.4.punkts). 3. Pakalpojuma saņemšana Pēc iepriekšēja pieraksta Persona ierodas klātienē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Dzīvās dabas resursu nodaļā un saņem nomas līgumu. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments izsūta apmaksas rēķinu uz norādīto e-pastu.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta administratīvo aktu un tā faktisko rīcību var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja. Rīgas domes priekšsēdētāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšana

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Dzīvās dabas resursu nodaļa
  Adrese:
  Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments
  Adrese:
  Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -