Laulību reģistrācija (Balvu novada pašvaldība)

Balvu novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu nodaļā kopīgu iesniegumu. Pilngadīgi Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un kam ir laika zīmogs, var nosūtīt dzimtsarakstu nodaļai elektroniski. Laulības noslēgšana atļauta no astoņpadsmit gadu vecuma. Laulību noslēdz ne agrāk kā 1 mēneša un ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas dzimtsarakstu nodaļā. Laulāšana notiek, personīgi klātesot līgavainim un līgavai, kā arī diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina svinīgu laulības reģistrāciju. Laulību var reģistrēt ārpus dzimtsarakstu nodaļas, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus apstākļus.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: • Iesniegums • Derīgs personu apliecinošs dokuments – pase, personas apliecība • Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā – laulības šķiršanas apliecība, tiesas spriedums par laulības šķiršanu, bijušā laulātā miršanas apliecība, ja ziņas nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā • Ārzemnieks papildus minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts dokumentu par ģimenes stāvokli. 2. Informācija par pakalpojuma maksu Valsts nodeva par laulību reģistrāciju 14 euro; Pašvaldības maksas pakalpojums: Svinīga laulības reģistrācija dzimtsarakstu nodaļas ceremoniju zālē - 36.22 euro (ar PVN) Svinīga laulības reģistrācija bez muzikālā noformējuma – 28,36 euro (ar PVN) Svinīga laulības reģistrācija ārpus iestādes telpām, ja tiek nodrošināti laulības reģistrācijai piemēroti un atbilstoši apstākļi – 95,30 euro (ar PVN) Laulības ceremonijas sagatavošana, vadīšana un tulkošana, ja laulība tiek reģistrēta ar ārvalstu pilsoni – 72,43 euro (ar PVN) No pakalpojumu maksas tiek atbrīvoti pāri, kuriem ir kopīgi bērni un, kas laulību reģistrē 1. jūnijā – Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā. 3. Pakalpojuma saņemšana Laulāšana notiek, personīgi klātesot līgavainim un līgavai, kā arī diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina svinīgu laulības reģistrāciju. Laulību var reģistrēt ārpus dzimtsarakstu nodaļas, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus apstākļus.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Balvu novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009115622

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Sporta iela 1, Balvi, Balvu nov., LV-4501
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Citi klātienes kanāli:
  Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Sporta iela 1, Balvi, Balvu nov., LV-4501
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.

  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -