Vides objektu, vizuālo materiālu un reklāmu saskaņošana publiska pasākuma norises vietā (Rīga)

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 14.05.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas, Juridiskās personas Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Publiskā pasākuma norises vietā izvietojamo tirdzniecības objektu, vides objektu projekta saskaņošana un reklāmas/reklāmas objekta projekta saskaņošana, reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļaujas izsniegšana (ja publiskā pasākuma norises vietā plānots izvietot reklāmu).

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai pa pastu. Pakalpojuma pieprasīšana klātienē tiek nodrošināta Departamenta darba laikā, atstājot dokumentus Dzirnavu ielā 140, Rīgā pie centrālās ieejas novietotajā aizslēdzamajā skapī. Dokumentu kopumu līdz 50 lapām var iesniegt jebkurā diennakts laikā. Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients var vērsties arī Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrā, atstājot dokumentus tiem īpaši paredzētā pastkastē. Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu un citus nepieciešamos dokumentus. Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu iesniegumu un citus nepieciešamos dokumentus. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti: 1. "Iesniegums par reklāmas/reklāmas objekta saskaņošanu" (veidlapa Nr. DA_118_v5). 2. Pasākuma norises apraksts. 3. Pasākuma norises vietas visaptveroša krāsaina fotofiksācija. 4. Izvietojamo tirdzniecības objektu, vides objektu un reklāmas objektu uzstādīšanas vietu attēlojums uz plāna. 5. Plānoto tirdzniecības objektu, vides objektu projekts (skices). Ja uz pasākuma norises laiku tiek izvietoti tirdzniecības objekti, vides objekti, kuri var apdraudēt cilvēku drošību, tad jāpievieno to konstruktīvais risinājums, stiprināšanas veids un sertificēta būvinženiera apliecinājums par šo konstrukciju drošību. 6. Ja publiskā pasākuma norises vietā plānots izvietot reklāmu, tad papildus jāiesniedz: 6.1. krāsainas reklāmas vai reklāmas objekta skices vai fotomontāžas projekts, norādot izmērus un mērogu; 6.2. papildefektu raksturojums (piemēram, apgaismojums, skaņu efekti), ja tādi plānoti; 6.3. reklāmas devēja rakstisks apliecinājums, ka saņemta būves, zemes īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotas personas rakstiska piekrišana reklāmas izvietošanai, ja to paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma (tikai reklāmas objektiem bez piesaistes zemei); 6.4. zemes īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotās personas rakstiska piekrišana reklāmas objekta izvietošanai, ja to paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma (tikai reklāmas objektiem ar piesaisti zemei); 6.5. noteiktā kārtībā sagatavots zemes vienības situācijas plāns, kurā attēlota objekta uzstādīšanas vieta (tikai reklāmas objektiem ar piesaisti zemei); 6.6. saskaņojums ar VAS "Latvijas valsts ceļi" (tikai reklāmas objektiem ar piesaisti zemei, ja tie izvietoti gar ceļu). 2. Pakalpojuma saņemšana Saskaņotu publiskā pasākuma norises vietā izvietojamo vides objektu, vizuālo materiālu projektu un saskaņotu reklāmas/reklāmas objekta projektu, izvietošanas atļauju (ja publiskā pasākuma norises vietā plānots izvietot reklāmu ) un maksāšanas paziņojumu par pašvaldības nodevu par reklāmas, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā (gadījumos, kad minētā nodeva jāmaksā) iespējams saņemt klātienē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Dzirnavu ielā 140, Rīgā. Dokumentus klātienē iespējams saņemt otrdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, ceturtdienās no plkst.13.00 līdz 16.00. Lai pieteiktu dokumentu saņemšanu, jāveic iepriekšējs pieraksts, zvanot uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Zvanu centru pa tālruni: 67105800. Saskaņotu reklāmas/reklāmas objekta projektu un reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļauju, kas sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, izsūta uz klienta norādīto e-pastu (ja publiskā pasākuma norises vietā plānots izvietot reklāmu), aktivizēta oficiālā e-adreses konta gadījumā Departaments primāri izmantos e-adresi.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Pakalpojuma cena:
  22,77 EUR
  Maksājuma piezīmes:
  Ja publiskā pasākuma norises vietā izvieto reklāmu, tad pirms reklāmas/reklāmas objekta projekta iesniegšanas un reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļaujas sagatavošanas jāveic obligāts maksājums - 22,77 EUR pašvaldības nodeva par izstrādāto oficiālo dokumentu saskaņā ar Rīgas domes 16.06.2009. saistošo noteikumu Nr. 178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" pielikumu. Maksājuma rekvizīti: Rīgas valstspilsētas pašvaldība Reģ. Nr. 90011524360 Luminor Bank AS Latvijas filiāle Konta Nr. LV82RIKO0020100000002 Pēc reklāmas/reklāmas objekta uzstādīšanas jāveic pašvaldības nodevas maksājumi atbilstoši Rīgas domes 01.08.2006. saistošajos noteikumos Nr. 51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas un sludinājumu izvietošanu Rīgā" noteiktajai kārtībai (izņemot izkārtnes). Maksājuma rekvizīti: Rīgas valstspilsētas pašvaldība Reģ. Nr. 90011524360 Luminor Bank AS Latvijas filiāle Konta Nr. LV55RIKO0020100000003
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 77. pantu, 79. panta pirmo daļu un Rīgas domes 07.07.2021. nolikuma Nr. 86 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta nolikums” 20. punktu administratīvo aktu var apstrīdēt pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta direktora vietnieka administratīvajos jautājumos viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājas spēkā, iesniedzot iesniegumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800, www.riga.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments
  Adrese:
  Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 18:00
  Piektdiena 08:30 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Ieriķu iela 43A, Rīga, LV-1084
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 19:00
  Otrdiena 08:00 - 18:00
  Trešdiena 08:00 - 18:00
  Ceturtdiena 08:00 - 19:00
  Piektdiena 08:00 - 17:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Gobas iela 6A, Rīga, LV-1016
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments
  Adrese:
  Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -