Reklāmas izvietošanas atļaujas izsniegšana (Valmieras novads)

Valmieras novada pašvaldība

Informācija atjaunota 19.06.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Komersanti Saņēmēji

Reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu projekta (t. sk. mobilās reklāmas projekta) izskatīšana un reklāmas grafiskā risinājuma projekta saskaņošana, īpašu uzmanību pievēršot, ja reklāmu paredzēts izvietot pie ēkas, kas ir kultūrvēsturisko pieminekļu sarakstā vai arī valsts nozīmes pilsētbūvnieciskā piemineklī. Prasītājam var izsniegt šadas atļaujas: - izkārtnes izvietošanas atļauju; - mobilās reklāmas izvietošanas atļauju; - reklāmas objekta vai informācijas objekta ar piesaisti zemei izvietošanas atļauju; - reklāmas objekta vai informācijas objekta bez piesaistes zemei izvietošanas atļauju; - citu reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas atļauju; - sludinājumu izvietošanas atļauju. Pašvaldība saskaņo arī izvietotās reklāmas un reklāmas objektu grafiskā dizaina nomaiņu.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Persona, kura vēlas izvietot izkārtni, mobilo reklāmu, reklāmas objektu ar piesaisti zemei vai bez tās, tīkla reklāmu publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu, iesniedz Valmieras novada pašvaldībā reklāmas vai reklāmas objekta projektu, kas noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Iesniegumā jānorāda: - datus par reklāmas devēju un reklāmas izplatītāju: fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese; juridiskai personai – nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese; - reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas adrese (izņemot mobilo reklāmu); - laiks, uz kādu paredzēts izvietot reklāmu vai reklāmas objektu (izņemot izkārtni); - krāsainas reklāmas vai reklāmas objekta vizuālās skices vai fotomontāžas (divos eksemplāros, ja iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu), norādot izmērus un mērogu (mobilai reklāmai mēroga vietā norāda izvietošanas veidu); - papildefektu raksturojumu (piemēram, apgaismojums, skaņu efekti), ja tādi plānoti. Attīstības pārvalde 7 (septiņu) darbdienu laikā pieņem lēmumu par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas izsniegšanu (ar nosacījumiem vai bez tiem) un sagatavo reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju. Ja Attīstības pārvalde ir pieņēmusi lēmumu par atteikumu izsniegt reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju, tā sniedz informāciju par konkrētajiem trūkumiem un turpmāko nepieciešamo rīcību.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Attīstības pārvaldes lēmumu var apstrīdēt Valmieras novada pašvaldības domē.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valmieras novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000043403
  Papildu informācija:
  Valmieras novada Attīstības pārvalde, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, tel. nr.: 26328943

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Reklāmas izvietošanas atļaujas
  Adrese:
  Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Pašvaldības klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centri Valmieras novadā
  Adrese:
  Kontaktinformāciju skatīt hipersaitē
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -