Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana Ropažu novadā (Ropažu novads)

Ropažu novada pašvaldība

Informācija atjaunota 10.06.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Citi Saņēmēji

Ja Jūsu īpašumā deklarētai personai ir zudis tiesiskais pamats lietot dzīvojamo telpu vai persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas, Jums ir iespēja uz iesnieguma pamata lūgt Ropažu novada pašvaldību pārbaudīt šīs personas deklarēto dzīvesvietas ziņu tiesiskumu un lūgt tās anulēt.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Jāiesniedz iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu elektroniski vai klātienē jāvēršas Ropažu novada Klientu apkalpošanas centros Ulbrokā, Garkalnē, Ropažu pagastā, Vangažu pilsētā. 2. Pakalpojuma saņemšana Pēc iesnieguma apstrādes iesniedzējam tiek sniegta atbilde saskaņā ar iesnieguma iesniegšanas veidu - klātienē vai elektroniski portālā www.latvija.lv

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Iestādes amatpersonas lēmumu var apstrīdēt pašvaldības domes noteiktai augstākai pašvaldības iestādei (amatpersonai), bet, ja tādas nav, — pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Ropažu novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000067986
  Papildu informācija:
  +371 27885518

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  VPVKAC:
  Ulbrokas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Piektdiena 08:30 - 15:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Vangažu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Meža iela 1, Vangaži, Ropažu nov., LV-2136
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Piektdiena 08:30 - 15:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Garkalnes pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Piektdiena 08:30 - 15:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Ropažu pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov., LV-2135
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00

  Pārtraukums no 13.00 - 13.30

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums no 13.00 - 13.30

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums no 13.00 - 13.30

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pārtraukums no 13.00 - 13.30

  Piektdiena 08:30 - 15:00

  Pārtraukums no 13.00 - 13.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Pasts
  Adrese:
  Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9:30-13:00 / 13:30-19:00, (apmeklētāju pieņemšanas laiks 11:00-13:00 / 14:00-19:00)

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:30-13:00 / 13:30-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:30-13:00 / 13:30-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:30-13:00 / 13:30-18:00, (apmeklētāju pieņemšanas laiks 9:00-13:00 / 14:00-18:00)

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:30-13:00 / 13:30-15:00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  Brīvs

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  Brīvs