Bērnu reģistrēšana un uzņemšana 1.klasē (Aizkraukles novada pašvaldība)

Aizkraukles novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi

Bērna likumiskais pārstāvis var pieteikt bērnu uzņemšanai 1.klasē, iesniedzot iesniegumu Izglītības iestādē tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērns var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk vai vēlāk saskaņā ar bērna likumiskā pārstāvja vēlmēm un ģimenes ārsta atzinumu. Iesniegumu pieņemšana bērnu reģistrācijai uzņemšanai 1.klasē notiek, ievērojot šādus termiņus: no kārtējā kalendārā gada 1.marta līdz 30.jūnijam.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Bērna likumiskais pārstāvis iesniegumu (pielikumā) var iesniegt klātienē attiecīgās Izglītības iestādes administratoram vai elektroniska dokumenta veidā (ar drošu elektronisko parakstu parakstītu) uz oficiālo elektronisko adresi, izmantojot www.latvija.lv vienotās pieteikšanās moduli. 2. Pakalpojuma apstrāde Saņemtie iesniegumi klātienē un elektroniski parakstītie iesniegumi tiek reģistrēti, pēc iespējas ņemot vērā saņemšanas datumu un laiku. 3. Pakalpojuma saņemšana Izglītības iestāde 10 (desmit) darba dienu laikā pēc klašu komplektācijas pabeigšanas ierakstītā pasta sūtījumā vai elektroniski nosūta bērna likumiskajam pārstāvim paziņojumu par bērna iekļaušanu 1. klašu bērnu sarakstā vai nosūta atteikumu (norādot iemeslus) uzņemt bērnu Izglītības iestādē. Atteikuma gadījumā Izglītības iestāde norāda konkrētu laiku un vietu, kur iespējams saņemt atpakaļ iesniegto dokumentu kopijas, ja tādas ir iesniegtas.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmumu var pārsūdzēt Aizkraukles Izglītības pārvaldes vadītājai Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Aizkraukles novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000074812

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Citi kanāli
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Cits kanāls:
  Pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -