Laulības reģistrācija (Jūrmalas valstspilsēta)

Jūrmalas valstspilsētas administrācija

Informācija atjaunota 12.06.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei (dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs) abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Nepieciešamie dokumenti: iesniegums jāaizpilda nodaļas darbinieka klātbūtnē, derīga pase vai identifikācijas karte (ja laulībā dodas pirmoreiz), personām, kas agrāk bijušas laulībā, jāuzrāda dokumenti par iepriekšējās laulības izbeigšanos, ārvalstu pilsoņiem jāuzrāda arī attiecīgās ārvalsts kompetents dokuments, izziņa par ģimenes stāvokli. Laulību izsludina iesnieguma iesniegšanas dienā, to reģistrē pēc mēneša, vai laikā, kas nepārsniedz sešus mēnešus, laulību reģistrē Dzimtsarakstu nodaļā vai citā piemērotā telpā, ja laulību vēlas noslēgt ar slimu personu ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām, pievieno ārstniecības iestādes atzinumu, ka persona nav transportējama, Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs ir tiesīgs saīsināt izsludināšanas laiku, ja iesniegumam pievienoti dokumenti, kas apliecina iemeslu. Laulības reģistrācijas iesniegumu pieņemšanu nodrošina: klātienē pēc iepriekšēja pieraksta, attālināti nodrošina iesniegumu pieņemšanu laulību reģistrācijai, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu; 2. Pakalpojuma saņemšana Pēc iesnieguma pieņemšanas no personām, kuras vēlas doties laulībā, notiek izsludināšana, izliekot sludinājumu uz vienu mēnesi dzimtsarakstu nodaļā redzamā vietā. Laulību dzimtsarakstu nodaļā noslēdz pēc izsludināšanas termiņa, ja šajā laikā nav kļuvuši zināmi šķēršļi laulības noslēgšanai, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc izsludināšanas termiņa beigām. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. 3. Pakalpojuma apmaksa Maksa par Dzimtsarakstu nodaļā sniegtajiem pakalpojumiem notiek tikai ar norēķinu kartēm. Skaidrā naudā apmaksu var veikt bankā, saņemot norēķinu konta numuru Dzimtsarakstu nodaļā. Atlaides jūrmalniekiem: 100% atlaide, uzrādot "3+Ģimenes karti" 50% atlaide, uzrādot Jūrmalas iedzīvotāja karti

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
  130.60 EUR – laulības reģistrācija (ir atlaides) 14.00 EUR – valsts nodeva 282.23 EUR – laulības reģistrācijas svinīgā ceremonija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas citā piemērotā vietā
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Atteikumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no atteikuma spēkā stāšanās dienas.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Jūrmalas valstspilsētas administrācija
  Reģistrācijas numurs:
  90000056357
  Papildu informācija:
  Dzimtsarakstu nodaļa, +371 67752332; +371 67754859

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Paula Stradiņa iela 6, Jūrmala, LV-2010
  Darba laiki:
  Pirmdiena 10:00 - 13:00
  Otrdiena 08:00 - 12:00
  Trešdiena 09:00 - 13:00
  Ceturtdiena 13:00 - 18:00
  Piektdiena 09:00 - 12:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Citi klātienes kanāli:
  Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Paula Stradiņa iela 6, Jūrmala, LV-2010
  Darba laiki:
  Pirmdiena 10:00 - 13:00
  Otrdiena 08:00 - 12:00
  Trešdiena 09:00 - 13:00
  Ceturtdiena 13:00 - 18:00
  Piektdiena 09:00 - 12:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -