Dzīvesvietas deklarēšana (Saulkrastu novads)

Saulkrastu novada pašvaldība

Informācija atjaunota 26.06.2024.

Citi Saņēmēji

Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Iedzīvotāju reģistrā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Pakalpojums ir saņemams Klientu apkalpošanas centā domes darba laikā vai Latvija.lv portālā. Lai saņemtu pakalpojumu klātienē: 1) Iestādes darbiniekam tiek uzrādīta pase vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments. 2) Dzimšanas apliecība, deklarējot nepilngadīga bērna dzīvesvietu un dokumentus, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības; 3) Pilnvarotajai personai - notariāli apliecināta pilnvara; 4) Ārzemniekiem un bezvalstniekiem jāuzrāda Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība. 2. Maksājuma veikšana Par pakalpojuma saņemšanu klātienē valsts nodeva, saskaņā ar LR MK 30.06.2009. noteikumiem Nr. 720, ir 4,27 EUR. 3. Pakalpojuma saņemšana Pēc pakalpojuma apmaksas veikšanas, atbildīgais darbinieks veic dzīvesvietas deklarēšanu, pamatojoties uz sniegto informāciju, PMLP datu sistēmā.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju iestāde veic kā faktisko rīcību, ko persona var apstrīdēt augstakā iestādē, ja tādas nav, tā ir pārsūdzama tiesā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Saulkrastu novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000068680
  Papildu informācija:
  Saulkrastu novada pašvaldība, tālr. 67142530,e-pasts: pasts@saulkrasti.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Sējas pagasta klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Jēņi", Loja, Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2142
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:30-12:00; 12:30-18:00

  Apmeklētāju pieņemšanas diena

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:30-12:00; 12:30-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:30-12:00; 12:30-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:30-12:00; 12:30-18:00

  Apmeklētāju pieņemšanas diena

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  Brīvdiena

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  Brīvdiena

  Citi klātienes kanāli:
  Saulkrastu novada klientu apkalpošanas centrs Saulkrastos
  Adrese:
  Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:30-12:00; 12:30-18:00

  Apmeklētāju pieņemšanas diena

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:30-12:00; 12:30-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:30-12:00; 12:30-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:30-12:00; 12:30-18:00

  Apmeklētāju pieņemšanas diena

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  Brīvdiena

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  Brīvdiena

  Citi klātienes kanāli:
  Saulkrastu novada Saulkrastu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:30-12:00; 12:30-18:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:30-12:00; 12:30-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:30-12:00; 12:30-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:30-12:00; 12:30-18:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  Brīvdiena

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  Brīvdiena