Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapsētās esošās kapavietas uzturēšanas līguma noslēgšana

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 19.04.2024.

Fiziskās personas Saņēmēji

Pamatojoties uz mirušo uzskaites pamatdokumentos ietvertajām ziņām, kapsētas pārzinis noslēdz ar kapavietas uzturētāju kapavietas uzturēšanas līgumu, nosakot kapavietas uzturētāja tiesības un pienākumus. Kapavietas uzturētājs jaunajā kapavietā tiek noteikts, formējot apbedīšanas pasūtījumu un veicot ierakstu kapu grāmatā. Ja esošajai kapavietai uzturētājs kapu grāmatā nav norādīts, par kapavietas uzturētāju tiek reģistrēts apbedītā radinieks vai laulātais pieteikšanas kārtībā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Iesniedzējs ierodas pie kapsētas pārziņa un iesniedz datus līguma noformēšanai. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: 1. Ja līguma slēdzējs ir reģistrēts kapu grāmatā kā kapavietas uzturētājs, slēdzot līgumu, jāuzrāda: a) fiziskām personām - personu apliecinošs dokuments, b) juridiskām personām - pārstāvības tiesības. 2. Citos gadījumos, ja nav reģistrētās informācijas par kapavietas uzturētāju vai iestājušies blakus apstākļi, jāuzrāda: a) kapavietā apbedīto miršanas apliecības; b) radniecību vai laulību ar kapavietā apbedīto apliecinošu dokumentu; c) atsevišķos gadījumos - dokumenti, kas apliecina iepriekšējā kapavietas uzturētāja tiesību izbeigšanos. 2. Pakalpojuma saņemšana Iesnieguma iesniedzējs pie kapsētu pārziņa noslēdz kapavietas uzturēšanas līgumu.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Kapsētu pārvaldes vai kapsētas pārziņa lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt likumā noteiktajā kārtībā pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta direktora, bet Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta direktora lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments Brīvības iela 49/53,tālruņa numurs: 67 474 700

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Kapsētu pārvaldes kapsētu darba laiki
  Adrese:
  Aizsaules iela 1A, Rīga, LV-1026
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30 (Strādā tikai Jaunā ebreju kapsēta)

  Otrdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30

  Trešdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30

  Ceturtdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30

  Piektdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30 (Nestrādā Jaunā ebreju kapsēta)

  Sestdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30 (Nestrādā Jaunā ebreju kapsēta)

  Svētdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30 (Strādā tikai Jaunā ebreju kapsēta)

  Piezīme. Mārtiņa, Torņkalna, Torņkalna pareizticīgo, Juglas, Biķeru un Kapsila kapsētās pakalpojumu var saņemt iepriekš vienojoties par pieņemšanas laiku ar kapsētas pārzini pa tālruni.

  Citi klātienes kanāli:
  Kapsētu pārvaldes kapsētu darba laiki
  Adrese:
  Aizsaules iela 1A, Rīga, LV-1026
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30 (Strādā tikai Jaunā ebreju kapsēta)

  Otrdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30

  Trešdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30

  Ceturtdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30

  Piektdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30 (Nestrādā Jaunā ebreju kapsēta)

  Sestdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30 (Nestrādā Jaunā ebreju kapsēta)

  Svētdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30 (Strādā tikai Jaunā ebreju kapsēta)

  Piezīme. Mārtiņa, Torņkalna, Torņkalna pareizticīgo, Juglas, Biķeru un Kapsila kapsētās pakalpojumu var saņemt iepriekš vienojoties par pieņemšanas laiku ar kapsētas pārzini pa tālruni.