Apbedīšana Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapsētās (Rīga)

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 19.04.2024.

Fiziskās personas Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Pakalpojuma saņemšanai bēru organizētājs noformē Apbedīšanas pakalpojumu pasūtījumu. Pakalpojumu sarakstā ietilpst: 1. Kapa vietas piešķiršana apbedīšanai esošajā kapavietā brīvajā teritorijā vai kā virsapbedījums, vai tiek piešķirta jauna kapavieta. 2. Bēru ceremonijas norises nodrošināšana - cilvēka mirstīgo atlieku uzglabāšana līdz bērēm, kapličas sagatavošana izvadīšanas ceremonijai, sveču aizdegšana, ceļa noklāšana ar skujām, zvana zvanīšana bēru ceremonijas norises laikā. 3. Cilvēka mirstīgo atlieku apbedīšana zārkā - kapa bedres rakšana, zārka nolaišana kapā, kapa aizbēršana, kapa kopiņas veidošana, tās noklāšana ar skujām. 4. Urnas ar kremēta cilvēka mirstīgajām atliekām ierakšana zemē vai ievietošana kolumbārijā. Bēru organizētājs, formējot Apbedīšanas pakalpojumu pasūtījumu, var izvēlēties, kurus pakalpojumus ietvert pasūtījumā bēru ceremonijas norisei.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Klients ierodas pie kapsētas pārziņa un saskaņo apbedīšanas vietu un laiku. Veicot Apbedīšanas pakalpojumu pasūtījumu kapavietas uzturētājam vai tā pilnvarotai personai jāuzrāda šādi dokumenti: 1. Miršanas apliecība; 2. Kapavietas uzturēšanas līgums. Ja šāda uzturēšanas līguma nav, to noslēdz pie kapsētas pārziņa, veicot apbedīšanas pasūtījumu. (skat. pakalpojumu "Kapavietas uzturēšanas līguma noslēgšana"); 3. Personu apliecinošs dokuments fiziskai personai vai pārstāvības tiesības juridiskai personai; 4. Kapavietas uzturētāja pilnvara pilnvarotai personai; 5. Veselības inspekcijas atļauja virsapbedījumam, ja apbedījums veikts pirms 15-20 gadiem, esošajā kapavietā; 6. Ministrijas, iestādes, radošās savienības, nevalstiskās organizācijas vai profesionālās biedrības iesniegums par īpašiem nopelniem jaunas kapavietas piešķiršanai daļēji slēgtajā kapsētā; 7. Iesniegums kapavietas piešķiršanai mirušajam, kura pēdējā deklarētā dzīves vieta nav bijusi Rīgas valstspilsētass administratīvajā teritorijā. 2. Pakalpojuma apmaksa * Kapsētas kantorī ar maksājuma karti; * Kapsētas pārvaldes kasē skaidrā naudā vai ar maksājuma karti. 1. Apbedīšanas nepieciešamo pakalpojumu minimums 1. Maksa par kapa bedres rakšanu, aizbēršanu un mirušā apbedīšanu 1.1. Kapa bedres rakšana un aizbēršana pieauguša cilvēka mirstīgo atlieku apbedīšanai zārkā 1 apbedījums - 181.82 euro (bez PVN), 220.00 euro (ar PVN) Ar atlaidi**** - 115.70 euro (bez PVN), 140.00euro (ar PVN) 1.2. Kapa bedres rakšana un aizbēršana bērna (zārks 1,10 m) mirstīgo atlieku apbedīšanai 1 apbedījums - 0.00 euro 1.3. Kapa bedres rakšana un aizbēršana pieauguša cilvēka mirstīgo atlieku apbedīšanai, ja zārka izmēri pārsniedz tā standartu 1 apbedījums - 205.79 euro (bez PVN), 249.00 euro (ar PVN) Ar atlaidi**** - 115.70euro( bez PVN), 140.00 euro (ar PVN) 1.4. Urnas ar kremēta cilvēka mirstīgajām atliekām ierakšana zemē 1 apbedījums - 57.02 euro (bez PVN), 69.00 euro (ar PVN) Ar atlaidi**** - 45.45euro (bez PVN), 55.00 euro (ar PVN) 1.5. Urnas ar kremēta cilvēka mirstīgajām atliekām ievietošana kolumbārijā un no kolumbārija 1 apbedījums - 35.54 euro (bez PVN), 43.00 euro (ar PVN) Ar atlaidi**** - 28.10 euro (bez PVN), 34.00 euro (ar PVN) 1.6. Mirstīgo atlieku izrakšana, veicot pārapbedīšana 1 apbedījums - 205.79 euro (bez PVN), 249.00 euro (ar PVN) Ar atlaidi**** - 115.70 euro (bez PVN), 140.00 euro (ar PVN) 2. Dokumentu noformēšana * 1 apbedījums - 10.00 euro IZVĒLES PAKALPOJUMI: 1. Ceļa skujošana 1 apbedījums - 11.57 euro (bez PVN), 14.00 euro (ar PVN) 2. Kapa kopiņas apklāšana ar skujām 1 apbedījums- 20.66 euro(bez PVN), 25.00 euro (ar PVN) Ar atlaidi**** - 16.53euro (bez PVN), 20.00 euro (ar PVN) 3. Maksa par kapavietas aprīkojuma demontāžu****** 1 pakalpojums - 66.12euro (bez PVN), 80.00 euro (ar PVN) 4. Zvana zvanīšana bēru ceremonijas norises laikā (no kapličas līdz kapavietai) 1 apbedījums - 4.13 euro (bez PVN), 5.00 euro (ar PVN) 5. Kapličas noma bēru ceremonijai un kapličas sakopšana 30 minūtes - 24.79 euro (bez PVN), 30.00 euro (ar PVN) Ar atlaidi**** - 19.83 euro (bez PVN), 24.00 euro (ar PVN) 6. Atļauja autotransporta iebraukšanai kapsētas teritorijā ar mirušo* 1. iebraukšana - 5.00 euro 7. Vienreizēja maksa par kolumbārija nišas lietošanu 1 niša - 595.04 euro (bez PVN), 720.00 euro (ar PVN) * Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro. ** Atvērtās kapsētas Rīgā: Jaunciema kapi, Bolderājas kapi. *** Daļēji slēgtās kapsētas Rīgā: I Meža kapi, II Meža kapi, Raiņa kapi, Miķeļa kapi, Sarkandaugavas kapi, Matīsa kapi, Jaunie ebreju kapi, Pļavnieku kapi, Biķeru kapi, Juglas kapi, Lāčupes kapi, Ziepniekkalna kapi, Pleskodāles kapi, Ivana kapi. **** Slēgtās kapsētas Rīgā: Sarkandaugavas Kalna kapi, Torņakalna kapi, Torņakalna pareizticīgo kapi, Mārtiņa kapi, Kapsila kapi. ***** Atlaide tiek piemērota maznodrošinātām un trūcīgām personām, ģimenēm, kuras ir reģistrētas Rīgas valstspilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā, politiski represētām personām, personām ar I vai II invaliditātes grupu (uzrādot atbilstošu dokumentu), kā arī ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām un bērnu aprūpes iestādēm. ****** 1. Kapakmeņa demontāža (izmērs līdz 0,80 m (augstums) x 0,80 m (platums) x 0,80 m (biezums) vai 0,05 m3). Darbu veikšana negarantē veselu aprīkojuma saglabāšanu. 2. Koka, plastmasas, metāla kombināciju soliņa demontāža (izmērs līdz 0,80 m (garums) x 0,30 m (platums) x 0,50 m (augstums)). Izņemot akmens, granīta un betona soliņus. Darbu veikšana negarantē veselu aprīkojuma saglabāšanu. 3. Kapavietas apmaļu demontāža (izmērs līdz 0,90 m x 1,10 m), izņemot slēgto virsmu. Darbu veikšana negarantē veselu aprīkojuma saglabāšanu. 4. Šķembveidīga uzbēruma noņemšana. Piezīme. Mārtiņa, Matīsa, Juglas, Biķeru un Torņkalna kapsētās pakalpojumu var saņemt iepriekš vienojoties par pieņemšanas laiku ar kapsētas pārzini pa tālruni. 3. Pakalpojuma saņemšana Pakalpojums tiek sniegts pēc maksas pakalpojumu apmaksas saskaņā ar Apbedīšanas pakalpojuma pasūtījumu. Atlaide tiek piemērota personām, uzrādot apstiprinošus dokumentus: - maznodrošinātām un trūcīgām personām; - ģimenēm, kuras ir reģistrētas Rīgas valstspilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā; - politiski represētām personām; - personām ar I vai II invaliditātes grupu (uzrādot atbilstošu dokumentu); - ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām un bērnu aprūpes iestādēm (Pamatojums: RD 19.03.2013. lēmums Nr.5964).

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Kapsētu pārvaldes vai kapsētas pārziņa lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt likumā noteiktajā kārtībā pie Mājokļu un vides departamenta direktora, bet Mājokļu un vides departamenta direktora lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde,Adrese: Aizsaules iela 1A, Rīga, LV-1026 Tālrunis: +37167012278

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Kapsētu pārvaldes kapsētu darba laiki
  Adrese:
  Aizsaules iela 1A, Rīga, LV-1026
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30 (Strādā tikai Jaunā ebreju kapsēta)

  Otrdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30

  Trešdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30

  Ceturtdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30

  Piektdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30 (Nestrādā Jaunā ebreju kapsēta)

  Sestdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30 (Nestrādā Jaunā ebreju kapsēta)

  Svētdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30 (Strādā tikai Jaunā ebreju kapsēta)

  Piezīme. Mārtiņa, Torņkalna, Torņkalna pareizticīgo, Juglas, Biķeru un Kapsila kapsētās pakalpojumu var saņemt iepriekš vienojoties par pieņemšanas laiku ar kapsētas pārzini pa tālruni.

  Citi klātienes kanāli:
  Kapsētu pārvaldes kapsētu darba laiki
  Adrese:
  Aizsaules iela 1A, Rīga, LV-1026
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30 (Strādā tikai Jaunā ebreju kapsēta)

  Otrdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30

  Trešdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30

  Ceturtdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30

  Piektdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30 (Nestrādā Jaunā ebreju kapsēta)

  Sestdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30 (Nestrādā Jaunā ebreju kapsēta)

  Svētdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30 (Strādā tikai Jaunā ebreju kapsēta)

  Piezīme. Mārtiņa, Torņkalna, Torņkalna pareizticīgo, Juglas, Biķeru un Kapsila kapsētās pakalpojumu var saņemt iepriekš vienojoties par pieņemšanas laiku ar kapsētas pārzini pa tālruni.