Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Siguldas novads)

Siguldas novada pašvaldība

Informācija atjaunota 27.06.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Citi Saņēmēji

Pakalpojums sniedz iespēju anulēt deklarēto dzīvesvietu personām, kurām nav pamata atrasties personas īpašumā. Pašvaldība ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja: 1) persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas; 2) personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Pašvaldība pārbauda sniegtās ziņas pēc tās rīcībā esošajiem dokumentiem: pēc informācijas sistēmu datiem (Iedzīvotāju reģistrā un Valsts adrešu reģistrā), uzaicinot personu iesniegt dokumentu, kas apliecina deklarēto ziņu patiesumu (piemēram, īres līguma vai vienošanos ar nekustamā īpašuma īpašnieka esamību, vai tiesiskā pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā esamību) un/vai pieprasot ziņas no nekustamā īpašuma īpašnieka. Ja, pārbaudot ziņas par deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība konstatē, ka dzīvesvietas deklarēšanas iesnieguma iesniegšanas laikā personai nebija iesniegumā norādītā tiesiskā pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē ar deklarācijas iesniegšanas datumu. Ja pašvaldība konstatē, ka personai zudušas tiesības dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē ar lēmuma pieņemšanas datumu. Pēc ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanas, pašvaldība aktualizē minēto informāciju Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo personai.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams iesniegt šādus dokumentus: 1) iesniegums, 2) īpašuma tiesības apliecinošs dokuments, ja iesniedzējs ir īpašnieks, 3) tiesas spriedums, ja anulācija veicama uz tiesas sprieduma pamata, 4) īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu, ja anulācija tiek veikta, pamatojoties uz to, ka ir beidzies īres līguma termiņš. 2. Pakalpojuma apstrāde Pēc dokumentu saņemšana, izvērtējot lietas apstākļus, Siguldas novada Dzīvokļu komisija lemj par iesniegumā norādīto personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 3. Pakalpojuma saņemšana Pēc lēmuma pieņemšanas, tas tiek paziņots vai izsūtīts iesniedzējam. Pakalpojuma saņemšanas veids: 1) pozitīvas atbildes gadījumā iespējams atbildi saņemt pēc izvēles - pa tālruni, pa pastu vai e-pastā; 2) negatīvas atbildes gadījumā tiek izsūtīts Dzīvokļu komisijas lēmums uz iesniedzēja norādīto pasta adresi.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Siguldas novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000048152
  Papildu informācija:
  80000388

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  VPVKAC:
  Siguldas novada Siguldas pilsētas VPVKAC
  Adrese:
  Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 18:00
  Piektdiena 08:00 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Siguldas novada Mores pagasta VPVKAC
  Adrese:
  Siguldas iela 11, More, Mores pag., Siguldas nov., LV-2170
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Ceturtdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Piektdiena 08:00 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Siguldas novada Mālpils pagasta VPVKAC
  Adrese:
  Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils pag., Siguldas nov., LV-2152
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Ceturtdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Piektdiena 08:00 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Siguldas novada Krimuldas pagasta VPVKAC
  Adrese:
  Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2144
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Ceturtdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Piektdiena 08:00 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Siguldas novada Inčukalna pagasta VPVKAC
  Adrese:
  Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pag., Siguldas nov., LV-2141
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Ceturtdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Piektdiena 08:00 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Dokumentu nosūtīšana pa pastu Siguldas novada pašvaldībai
  Adrese:
  Pils iela 16, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 18:00
  Piektdiena 08:00 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -