Finansiāls atbalsts jaunuzņēmumiem darbinieku atalgojumam

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Informācija atjaunota 31.05.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz jaunu lapu
Komersanti Saņēmēji
Kvalificēti apliecināta identitāte Autentifikācijas līmenis

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) piedāvā iespēju Latvijas jaunuzņēmumiem attīstīt pētniecību un inovatīvu ideju, produktu vai procesu izmantošanu saimnieciskajā darbībā (pētniecības produktu komercializāciju). Jaunuzņēmumiem ir iespēja saņemt atbalstu divās programmās: - saņemot līdzfinansējumu 45% apmērā augsti kvalificētu darba ņēmēju (AKD) atalgojuma izmaksām; - piemērojot nodokļu atvieglojumus jeb maksājot samazinātus darbaspēka nodokļus. Atbalsts tiek sniegts Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma ietvaros. AKD atbalstu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, savukārt nodokļa atvieglojumi tiek sniegti ar valsts budžeta atbalstu.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda LIAA adresēts projekta pieteikums. Projekta pieteikumu var iesniegt platformā Business.gov.lv 2. Pakalpojuma saņemšana Pēc projekta pieteikuma izvērtēšanas atbilstoši noteiktajiem kritērijiem jaunuzņēmumu darbības vērtēšanas komisija pieņem lēmumu par programmas atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. - Augsti kvalificētu darba (AKD) ņēmēju piesaistes gadījumā, ja ir pieņemts pozitīvs lēmums, tiek parakstīts līgums par atbalsta saņemšanu, un klients var īstenot pieteikumā plānotās darbības. Pēc tam iesniegt maksājuma pieprasījumu. LIAA izvērtē maksājuma pieprasījuu un pozitīva vērtējuma gadījumā izmaksā atbalsta finansējumu. - Nodokļu atvieglojumu atbalsta gadījumā, jaunuzņēmumam piemēro piešķirtos nodokļu atvieglojumus apstiprinātajiem darbiniekiem. Pēc atbalsta perioda beigām klients iesniedz LIAA noslēguma ziņojumu. LIAA izvērtē noslēguma ziņojumu un nosaka faktiski piešķirtā atbalsta apmēru.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmumu par atbalsta programmas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt nosacījumu var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas iesniedzot iesniegumu LIAA.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
  Reģistrācijas numurs:
  90001739473
  Papildu informācija:
  Klientu apkalpošanas nodaļa

Pakalpojumu kanāli: