Atbalsts darba attiecību uzsākšanai personām ar invaliditāti. Atbalsts darba devējiem, kuri uzsāk nodarbināt personas ar invaliditāti.

Nodarbinātības valsts aģentūra

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Pasākuma mērķis: veicināt bezdarba riskam pakļautās nodarbinātas personas ar invaliditāti iekļaušanos darba tirgū, iekārtošanos pastāvīgā darbā un ilgtspējīgu nodarbinātību, nodrošinot vienlīdzīgas darba vides izveidi visiem darbiniekiem. Atbalsts pastāvīga darba uzsākšanai NVA reģistrētām personām ar invaliditāti: • Surdotulka pakalpojums (personām ar dzirdes invaliditāti); • Atbalsta personas pakalpojums (personām ar garīga rakstura traucējumiem); • Ergoterapeita konsultācija darba vietas novērtēšanai. Atbalsts darba devējam uzsākot nodarbināt NVA reģistrētu personu ar invaliditāti uz nenoteiktu laiku: • Vienreizēja dotācija darba vietas pielāgošanai līdz 1000 euro atbilstoši ergoterapeita sniegtajam atzinumam; • Dotāciju darba vadītājam 10 euro apmērā par katru darba vadīšanas līdz diviem mēnešiem vai līdz sešiem mēnešiem, ja nodarbinātā invaliditātes veids ir garīga rakstura traucējumi. Detalizēta informācija pieejama tīmekļvietnē: Personām ar invaliditāti: https://www.nva.gov.lv/lv/atbalsts-darba-attiecibu-uzsaksanai Darba devējiem: https://www.nva.gov.lv/lv/nva-klientu-ar-invaliditati-nodarbinatiba-uz-nenoteiktu-laiku

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas, nodarbinātajam ar invaliditāti aizpildīt iesniegumu vai darba devējam pieteikuma formu un iesniegt to tuvākajā NVA filiālē vai nosūtīt elektroniski uz NVA filiāles e-pastu, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. 2. Apstrādes NVA filiāle izskata nodarbinātā ar invaliditāti iesniegumu vai darba devēja pieteikumu un par pieņemto lēmumu informē nodarbināto ar invaliditāti vai darba devēju. 3. Pakalpojuma saņemšana Nodarbinātajam ar invaliditāti tiek nodrošināts: Surdotulka pakalpojums (personām ar dzirdes invaliditāti); Atbalsta personas pakalpojums (personām ar garīga rakstura traucējumiem); Ergoterapeita konsultācija darba vietas novērtēšanai. Darba devējam tiek nodrošināta: Vienreizēja dotācija darba vietas pielāgošanai līdz 1000 EUR, atbilstoši ergoterapeita sniegtajam atzinumam; Ikmēneša dotāciju darba vadītājam, kas strādā ar darbā pieņemtajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti 10 euro apmērā par katru darba vadīšanas dienu atbilstoši bezdarbnieka nostrādātajām dienām.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Nodarbinātības valsts aģentūra
  Reģistrācijas numurs:
  90001634668

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  NVA Talsu filiāle
  Adrese:
  Krišjāņa Valdemāra iela 2A, Talsi, Talsu nov., LV-3201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 15.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  NVA Ogres filiāle
  Adrese:
  Rīgas iela 14, Ogre, Ogres nov., LV-5001
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 15.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  NVA Siguldas filiāle
  Adrese:
  Dārza iela 2A, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 15.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  NVA Ludzas filiāle
  Adrese:
  Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 15.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  NVA Ventspils (Kuldīgas) filiāle
  Adrese:
  Lakstīgalu iela 1, Ventspils, LV-3601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 15.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  NVA Rēzeknes filiāle
  Adrese:
  Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne, LV-4604
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 15.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  NVA Daugavpils filiāle
  Adrese:
  Varšavas iela 18, Daugavpils, LV-5404
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 15.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  NVA Jēkabpils filiāle
  Adrese:
  Jaunā iela 79E, Jēkabpils, LV-5201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 15.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  NVA Cēsu filiāle
  Adrese:
  Pļavas iela 3A, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 15.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  NVA Preiļu filiāle
  Adrese:
  Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 15.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  NVA Jūrmalas (Tukuma) filiāle
  Adrese:
  Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 15.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  NVA Madonas filiāle
  Adrese:
  Upes iela 3, Madona, Madonas nov., LV-4801
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 15.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  NVA Krāslavas filiāle
  Adrese:
  Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 15.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  NVA Liepājas filiāle
  Adrese:
  Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 15.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  NVA Balvu (Alūksnes, Gulbenes) filiāle
  Adrese:
  Bērzpils iela 2A, Balvi, Balvu nov., LV-4501
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 15.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  NVA Rīgas reģionālā filiāle
  Adrese:
  Jēzusbaznīcas iela 11, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 15.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  NVA Valmieras (Smiltenes, Valkas) filiāle
  Adrese:
  Meža iela 7, Valmiera, LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 15.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  NVA Jelgavas (Dobeles) filiāle
  Adrese:
  Skolotāju iela 3, Jelgava, LV-3001
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 15.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  NVA Saldus filiāle
  Adrese:
  Avotu iela 12, Saldus, Saldus nov., LV-3801
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 15.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  NVA Bauskas filiāle
  Adrese:
  Rātslaukums 4, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 15.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -