Bērna piedzimšanas pabalsts (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)

Liepājas Centrālā administrācija

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi

Bērna piedzimšanas pabalsts paredzēts jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai, un to ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem vai personai, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā līdz 12 mēnešu vecumam (ja pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem). Bērna piedzimšanas pabalsta apmērs par vienu bērnu ir 300 eiro; ja vienās dzemdībās dzimuši divi bērni – 350 eiro par katru bērnu; ja vienās dzemdībās dzimuši trīs vai vairāk bērni – 1500 eiro par katru bērnu. Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītājs (viens vai abi vecāki, aizbildnis vai adoptētājs) ir deklarējis dzīvesvietu Liepājas pilsētā un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Bērna piedzimšanas pabalstu var pieprasīt no bērna astotās dzīvības dienas, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc bērna piedzimšanas dienas (aizbildnības un adopcijas gadījumā – mēneša laikā no aizbildnības nodibināšanas vai adopcijas apstiprināšanas tiesā, bet ne ilgāk kā līdz bērna pusotra gada vecuma sasniegšanai). Bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai persona iesniedz iesniegumu, kurš rakstāms brīvā formā, norādot iesnieguma mērķi, pabalsta saņemšanas veidu (konta nr. vai kredītiestādi) un lēmuma saņemšanas veidu (e-pastu vai pasta adresi), un uzrāda šādus dokumentus: - personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti); - likumīgā spēkā stājušos tiesas nolēmumu par adopcijas apstiprināšanu, ja pabalstu pieprasa bērna adoptētājs un ja ziņas par adopciju nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā. Pabalstu var pieprasīt arī Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā reģistrējot bērna piedzimšanu (Dzimtsarakstu nodaļa saņemto iesniegumu oriģinālus vienu reizi nedēļā iesniedz Sociālajā dienestā) (pakalpojuma "Dzimšanas fakta reģistrācija" aprakstu skatīt sadaļā "Saistīties pakalpojumi"). 2. Pakalpojuma saņemšana Lēmums par pabalsta izmaksu tiek nosūtīts uz norādīto e-pasta vai pasta adresi, bet atteikums un lēmums par pabalsta izmaksu mantiskā veidā – ierakstītā vēstulē. Pabalstu ieskaita iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā, izmaksā kredītiestādē vai sniedz mantiskā veidā, apmaksājot preces un pakalpojumus, kas nepieciešami jaundzimušajam. 3. Info Bērna piedzimšanas pabalsts paredzēts jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai, un to ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem vai personai, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā līdz 12 mēnešu vecumam (ja pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem). Bērna piedzimšanas pabalsta apmērs par vienu bērnu ir 300 eiro; ja vienās dzemdībās dzimuši divi bērni – 350 eiro par katru bērnu; ja vienās dzemdībās dzimuši trīs vai vairāk bērni – 1500 eiro par katru bērnu. Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītājs (viens vai abi vecāki, aizbildnis vai adoptētājs) ir deklarējis dzīvesvietu Liepājas pilsētā un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76. panta otrai daļai, 77. panta pirmajai daļai un 79. panta pirmajai daļai.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Liepājas Centrālā administrācija
  Reģistrācijas numurs:
  90000063185

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
  Adrese:
  Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  14:00 - 17:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9:00 - 12:00

  Trešdiena -
  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  15:00 - 18:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  14:00 - 16:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Lielā iela 1A, Liepāja, LV-3401
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 00:00 - 24:00

  13:00 - 17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:30 - 12:30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  13:00 - 17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:30 - 12:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -