Licences makšķerēšanai, makšķerēšanas sacensību organizēšanas atļauja Salacas augštecē (Valmieras novads)

Valmieras novada pašvaldība

Informācija atjaunota 13.06.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas, Juridiskās personas Saņēmēji

Licencētā makšķerēšana Salacas augštecē notiek saskaņā ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" ar šādiem papildu ierobežojumiem: - aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām un vēžošanu; - no 1. septembra līdz 31. decembrim aizliegta spiningošana un mušiņmakšķerēšana; - makšķerēšana no laivām atļauta no 1. jūnija līdz 30. septembrim.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšanas solis Ar makšķerēšanas licenču veidiem, skaitu un cenām var iepazīties pakalpojuma apraksta sadaļā “Papildinformācija” atrodamajos pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.59. Bezmaksas licences var saņemt: - Salacas augšteces krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem un personas, kuras ir vecākas par 65 gadiem, personas ar invaliditāti, politiski represētas personas; - personas no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, un kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība; - personas, kas piedalās Pašvaldības rīkotajos zivju vai vēžu resursu un dabas aizsardzības un saglabāšanas pasākumos; Bezmaksas licences saņēmējam makšķerējot jābūt līdzi dokumentam, kas apliecina tiesības izmantot šo licenci. Pēc noteiktā bezmaksas licenču limita izmantošanas, papildu gada bezmaksas licences netiek izsniegtas, un makšķerniekam vispārējā kārtībā jāiegādājas attiecīgajā termiņā derīga pilnas maksas licence. Licenču, tai skaitā bezmaksas licenču, realizācija notiek elektroniski. Informācija par licenču pārdošanas un iesniegšanas tīmekļvietnēm pieejama un regulāri tiek atjaunota tiešsaistē vietnes www.valmierasnovads.lv sadaļā "Novads"–"Vide"–"Ūdeņi". Visās licencēs tiek uzrādīts – licences veids, kārtas numurs, cena, derīguma termiņš, ūdenstilpes nosaukums, ziņas par Pašvaldību, licences saņēmējs un tā personas kods, tālruņa numurs un saziņai izmantojamā elektroniskā pasta adrese un licences izsniegšanas datums. Vienai personai vienlaikus drīkst būt ne vairāk par trīs aktīvām licencēm (katra licence atšķirīgam termiņam) bez iesniegta loma pārskata, neskaitot gada bezmaksas licenci, kura vienai personai var būt tikai viena. Makšķerēšanas sacensību organizēšanas atļauja Viena gada laikā Salacas augštecē var tikt rīkotas šādas makšķerēšanas sacensības: - pavasarī ne vairāk kā trīs šajā sezonā atļauto zivju sugu makšķerēšanas sacensības; - vasarā un rudenī ne vairāk kā trīs makšķerēšanas sacensības. Makšķerēšanas sacensību dalībniekiem jāiegādājas vienas diennakts licences un jāievēro to lietošanas kārtība. Makšķerēšanas sacensību nolikumu sacensību organizētājs saskaņo ar pašvaldību, Valsts vides dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi. Sacensību organizētāji ne vēlāk kā 40 darba dienas pirms attiecīgo sacensību norises iesniedz pašvaldībā iesniegumu un sacensību nolikumu drukātā vai elektroniskā formātā. 2. Pakalpojuma saņemšanas solis Makšķerēšanas licence elektroniski saņemama uzreiz. Par makšķerēšanas sacensību nolikuma saskaņošanu pašvaldība pieņem lēmumu 30 darba dienu laikā pēc tā reģistrēšanas pašvaldībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valmieras novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000043403
  Papildu informācija:
  Dabas resursu pārvalde, tel. nr.: 26327031

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Citi kanāli
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -