Pievienotās vērtības nodokļa grupas reģistrācija

Valsts ieņēmumu dienests

Informācija atjaunota 06.03.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz jaunu lapu
Juridiskās personas Saņēmēji

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) grupas reģistrācijas veidlapa. PVN grupa – divu vai vairāku nodokļa maksātāju grupa, kas atbilst Pievienotās vērtības nodokļa likuma nosacījumiem un ir izveidota uz PVN grupas dibināšanas līguma pamata savstarpēju darījumu veikšanai. PVN grupas dalībnieki var būt: - reģistrēti nodokļa maksātāji; - vismaz viena PVN grupas dalībnieka ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējos 12 kalendārajos mēnešos līdz mēnesim, kad iesniegts iesniegums PVN grupas reģistrācijai ir 350 000 EUR; - kapitālsabiedrības, kuras ietilpst vienā koncernā atbilstoši Koncerna likumam, ārvalsts komersanta (juridiskās personas) filiāle LR − ar nosacījumu, ka šis ārvalsts komersants atbilstoši Koncernu likumam ir tā paša koncerna sastāvā, kurā ietilpst pārējie PVN grupas dalībnieki; - ja starp PVN grupas dalībniekiem ir noslēgts PVN grupas dibināšanas līgums, kurā norādīts galvenais uzņēmums; - ja PVN grupas dalībnieki ir sasniedzami to juridiskajā adresē. Maksimālais dalībnieku skaits PVN grupā nav ierobežots.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Iesniegumu PVN grupas reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienestā (VID) galvenais uzņēmums var iesniegt VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), izvēloties sadaļu "Dokumenti" – "No veidlapas" – "Informācija Valsts ieņēmumu dienestam". Lai PVN grupu reģistrētu VID PVN maksātāju reģistrā, VID: 1) jāiesniedz reģistrācijas iesniegums, ailē "Nosaukums" pirms grupas nosaukuma jānorāda PVN grupa; 2) jāiesniedz iesniegums "Nodokļu maksātāja (cita subjekta) reģistrācijas lapa"; 3) jāiesniedz PVN grupas dibināšanas līgums. Pievienojot PVN grupai jaunu dalībnieku, PVN grupas galvenais uzņēmums iesniedz VID iesniegumu un attiecīgi grozītu PVN grupas dibināšanas līgumu. Dokumentus iesniedz VID EDS, izvēloties sadaļu "Dokumenti" – "No veidlapas" – "Informācija Valsts ieņēmumu dienestam". 2. Pakalpojuma saņemšana Lēmumu par PVN grupas reģistrāciju VID PVN maksātāju reģistrā, lēmumu par jauna dalībnieka pievienošanu PVN grupai, lēmumu par atteikumu reģistrēt PVN grupu VID PVN nodokļa maksātāju reģistrā vai lēmumu par atteikumu PVN grupai pievienot jaunu dalībnieku VID paziņo PVN grupas galvenajam uzņēmumam VID EDS.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt VID ģenerāldirektoram, rakstveida iesniegumu: 1) nosūtot pa pastu uz adresi Talejas iela 1, Rīga, LV-1978; 2) iesniedzot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā; 3) izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz VID e-pasta adresi vid@vid.gov.lv.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valsts ieņēmumu dienests
  Reģistrācijas numurs:
  90000069281
  Papildu informācija:
  Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, +371 67120000, vid@vid.gov.lv, www.vid.gov.lv

Pakalpojumu kanāli: