Pašvaldības pabalsts par bērna piedzimšanu (Krāslavas novada pašvaldība)

Krāslavas novada pašvaldība

Informācija atjaunota 15.12.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Citi Saņēmēji

Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai. Bērna piedzimšanas pabalstu var saņemt no pašvaldības, kurā persona ir deklarēta vismaz noteiktu laika periodu un ja attiecīgā pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus par šāda pabalsta piešķiršanu.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Lai saņemtu Pabalstu, tā pieprasītājs ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc bērna piedzimšanas vai bērna attiecīgā vecuma sasniegšanas iesniedz Krāslavas novada pašvaldības iestādē “Sociālais dienests” rakstveida, elektroniski (parakstītu ar elektronisko parakstu) vai mutvārdos iesniegumu par Pabalsta piešķiršanu, uzrādot bērna dzimšanas apliecību vai bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu, ja pabalstu pieprasa jaundzimušā bērna aizbildnis (ja šīs informācijas nav pašvaldības rīcībā). Ja bērna piedzimšanas fakts reģistrēts ārvalstīs, tad iesniegumam pievieno ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju, ar nosacījumu, ka persona ir ievērojusi normatīvajos aktos un starptautiskajos līgumos noteikto kārtību attiecīgajā ārvalstī izsniegtā dokumenta īstuma apliecināšanai. 2. Informācija Pabalsta apmērs nepārsniedz 450 EUR uz katru bērnu un to izmaksā sekojošā kārtībā: - 200 EUR – pēc bērna piedzimšanas; - 100 EUR – bērnam sasniedzot 1 gada vecumu; - 50 EUR – bērnam sasniedzot 2 gadu vecumu; - 50 EUR – bērnam sasniedzot 3 gadu vecumu; 7.5. - 50 EUR – bērnam sasniedzot 4 gadu vecumu. 3. Pakalpojuma saņemšana Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu, kā arī atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Krāslavas novada pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmumu par atteikumu piešķirt vienreizējo pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no atteikuma spēkā stāšanās dienas.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Krāslavas novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90001267487
  Papildu informācija:
  socdienests@kraslava.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Sociālais dienests
  Adrese:
  Grāfu Plāteru iela 6, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:15

  Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30

  Otrdiena 08:00 - 17:15

  Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30

  Trešdiena 08:00 - 17:15

  Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30

  Ceturtdiena 08:00 - 17:15

  Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30

  Piektdiena 08:00 - 13:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -