Portālam Latvija.lv – jauna adrese un jauns veidols

No 2023. gada 30. janvāra lietotājiem ir pieejama valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv pilnveidotās versijas pirmā kārta – jauna adrese latvija.gov.lv, jauns dizains, uzlabota funkcionalitāte un pieejamība mobilajās ierīcēs. Uzlabotā funkcionalitāte tiks ieviesta pamazām līdz 2023. gada septembrim, tāpēc arī portāla sadaļas jaunajā veidolā sāks darboties pakāpeniski.

Šobrīd līdz ar portāla Latvija.lv pilnveidošanu izstrādāts jauns dizains tā sākumlapā, informatīvajās lapās, lietotāja darba vietā un e-adreses sarakstes sadaļā, uzlabota portāla pieejamība mobilajās iekārtās un veiktspēja, kā arī modernizētas izmantotās tehnoloģijas. Jaunajā sākumlapā nav dalījuma privātpersonās un uzņēmējos un jaunās portāla sadaļas darbojas paralēli ar vēl pārstrādē esošajām sadaļām – meklētāju, pakalpojumu katalogu, dzīves situācijām, e-pakalpojumu katalogu, pilnvarošanas funkcionalitāti un vēl nepārstrādātajiem e-pakalpojumiem.

Tā kā portāla pilnveidošana turpinās, jaunā dizaina ieviešana visās portāla sadaļās notiks pakāpeniski.

Jaunās funkcionalitātes un dizaina izstrādē būtiska loma bijusi sabiedrības līdzdalībai - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) veica sistēmas demonstrēšanu iedzīvotāju fokusgrupām portāla lietotāju novērtējuma iegūšanai. Arī turpmāk portāla lietotāji varēs un ir aicināti ierosināt uzlabojumus jaunajā portāla versijā, izmantojot portālā pieejamos saziņas kanālus - e-pasts portals@vraa.gov.lv un sniegt viedokli lietotāju aptaujā(aptauja ir anonīma).

Jaunais portāla Latvija.lv veidols tiek izstrādāts VARAM īstenotā ERAF projekta Nr. 2.2.1.1/21/I/002 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība” ietvaros sadarbībā ar VRAA.


Publicēts: 29.01.2023.