Portālam Latvija.lv – jauna adrese un jauns veidols

Kopš 2023. gada 30. janvāra lietotājiem ir pieejama valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv pilnveidotā versija – jauna adrese latvija.gov.lv, jauns dizains, uzlabota funkcionalitāte un pieejamība mobilajās ierīcēs. Funkcionalitātes uzlabojumi turpinās un to pilnīga ieviešana tuvojas noslēgumam 2023. gada decembra laikā.

Portāla Latvija.lv pilnveidošanas ietvaros izstrādāts jauns dizains tā sākumlapā, informatīvajās lapās, lietotāja darba vietā, e-adreses sarakstes sadaļā, pakalpojumu un dzīves situāciju sadaļās, uzlabota portāla pieejamība mobilajās iekārtās un veiktspēja, kā arī modernizētas izmantotās tehnoloģijas. Jaunajā portālā vairs nav dalījuma pakalpojumos un e-pakalpojumos, bet visi pakalpojumi ir pieejami vienotā sarakstā Pakalpojumu sadaļā ar iespēju “Pieprasīt pakalpojumu” izpildei elektroniskā vidē, ja tas tam ir paredzēts, kā arī sākumlapā nav dalījuma privātpersonās un uzņēmējos. Jaunās portāla sadaļas līdz decembra beigām darbojas paralēli ar vēl atsevišķām pārstrādē esošajām sadaļām un vēl nepārstrādātājiem e-pakalpojumiem, pie kā iestādes - pakalpojumu pārziņi, turpina darbu.

Jaunās funkcionalitātes un dizaina izstrādē būtiska loma bijusi sabiedrības līdzdalībai - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) veica sistēmas demonstrēšanu iedzīvotāju fokusgrupām portāla lietotāju novērtējuma iegūšanai. Arī turpmāk portāla lietotāji varēs un ir aicināti ierosināt uzlabojumus jaunajā portāla versijā, izmantojot portālā pieejamos saziņas kanālus - e-pasts portals@vraa.gov.lv un sniegt viedokli lietotāju aptaujā(aptauja ir anonīma).

Jaunais portāla Latvija.lv veidols tiek izstrādāts VARAM īstenotā ERAF projekta Nr. 2.2.1.1/21/I/002 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība” ietvaros sadarbībā ar VRAA.


Informācija aktualizēta: 08.12.2023.