Pašvaldības pabalsta piešķiršana par bērna piedzimšanu (Saldus novads)

Saldus novada pašvaldība

Informācija atjaunota 09.05.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas Saņēmēji

Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai. Tiesības saņemt pabalstu ir bērna likumiskajam pārstāvim, kurš ir Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai ārzemnieks, ja bērna likumiskajam pārstāvim ne mazāk kā pēdējos sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas, kā arī jaundzimušajam no dzimšanas brīža, pamata dzīvesvieta ir deklarēta Saldus novada administratīvajā teritorijā. Pabalsta apmērs ir 200,00 euro par katru bērnu.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Pabalstu var saņemt, ja vismaz viena vecāka deklarētā dzīvesvieta ir Saldus novadā ne mazāk kā pēdējos sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas, kā arī jaundzimušajam no dzimšanas brīža. Pabalsta pieprasītājs Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļā iesniedz iesniegumu. - Ja pabalstu pieprasa jaundzimušā bērna aizbildnis, pabalsta pieprasītājs papildus iesniedz bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu. - Ja bērna piedzimšanas fakts reģistrēts ārvalstīs, pabalsta pieprasītājs papildus iesniedz ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju (ja dokuments par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju sastādīts svešvalodā, nepieciešams pievienot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā). 2. Pakalpojuma saņemšana Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļa informē personu par pieņemto lēmumu, atteikuma gadījumā personu informē rakstiski piecu darba dienu laikā par atteikuma iemeslu, lēmuma apstrīdēšanas termiņu un kārtību. Lēmumu var saņemt: 1. uz e-adresi 2. uz e-pastu 3. klātienē 4. pa pastu.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Saldus novada domes administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijā (Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801)

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Saldus novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009114646
  Papildu informācija:
  Dzimtsarakstu nodaļa, 63807951

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Avotu iela 12, Saldus, Saldus nov., LV-3801
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Otrdiena 08:00 - 12:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Piektdiena 08:00 - 12:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Avotu iela 12, Saldus, Saldus nov., LV-3801
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -