Akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecība

Valsts ieņēmumu dienests

Informācija atjaunota 06.03.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz jaunu lapu
Fiziskās personas, Juridiskās personas Saņēmēji

Akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecība un iesniegtais nodrošinājums dod tiesības komersantam veikt vienu noteiktu darbību —alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai naftas produktu vienreizēju saņemšanu no citas dalībvalsts. Lai saņemtu vai pārreģistrētu vienreizējā nodrošinājuma apliecību, nodrošinājuma iesniedzējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (VID) iesniegumu.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Lai saņemtu akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecību, VID jāiesniedz: 1. iesniegums akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai; 2. saistību izpildes apdrošināšanas polise vai kredītiestādes galvojums elektroniska dokumenta veidā vai jāveic drošības naudas iemaksa VID noteiktajā kontā. Veidlapu var iesniegt VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā, izvēloties sadaļu "Dokumenti" – "No veidlapas" – "Akcīzes preču nodrošinājumu iesniegumi" - "Iesniegums akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai". 2. Pakalpojuma saņemšana Akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecība parakstīta ar drošu elektronisko parakstu komersantam tiek nosūtīta VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt VID ģenerāldirektoram, rakstveida iesniegumu: 1) nosūtot pa pastu uz adresi Talejas iela 1, Rīga, LV-1978; 2) iesniedzot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā; 3) izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz VID e-pasta adresi vid@vid.gov.lv.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valsts ieņēmumu dienests
  Reģistrācijas numurs:
  90000069281
  Papildu informācija:
  Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, +371 67120000, vid@vid.gov.lv, www.vid.gov.lv

Pakalpojumu kanāli: