Mikrolieguma izveidošana, teritorijas precizēšana vai mikrolieguma statusa atcelšana

Dabas aizsardzības pārvalde

Informācija atjaunota 26.02.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas, Juridiskās personas Saņēmēji
Apliecināta identitāte Autentifikācijas līmenis

Jebkura persona rakstiski var iesniegt priekšlikumu un Dabas aizsardzības pārvalde ir tiesīga lemt par mikrolieguma izveidošanu, mikrolieguma teritorijas precizēšanu vai mikrolieguma statusa atcelšanu dabas rezervātos un nacionālajos parkos.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Pakalpojums ir bezmaksas. Persona priekšlikumu iesniedz, aizpildot īpaši aizsargājamās sugas un biotopa mikrolieguma pieteikuma un inventarizācijas anketas pirmo daļu, kurai pievieno grafiski vai digitāli attēlotu paredzamo mikrolieguma teritoriju mērogā 1:5000 vai 1:10000. Ja priekšlikumam par mikrolieguma izveidošanu nav pievienots eksperta atzinums, Dabas aizsardzības pārvalde lūdz sniegt attiecīgās biotopu grupas, sugas vai sugu grupas ekspertam atzinumu. Pēc eksperta atzinuma un, ja nepieciešams, cita speciālista ieteikumu saņemšanas Dabas aizsardzības pārvalde nosūta tās rīcībā esošo izveidojamo mikroliegumu raksturojošo informāciju pašvaldībai un zemes īpašniekam (nomniekam vai tiesiskajam valdītājam) viedokļa sniegšanai. 2. Pakalpojuma saņemšana Dabas aizsardzības pārvalde divu mēnešu laikā no pašvaldības un zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja informēšanas brīža pieņem vienu no lēmumiem: 1) par mikrolieguma izveidošanu; 2) par lēmuma pieņemšanas termiņa pagarināšanu; 3) par mikrolieguma izveidošanas priekšlikuma noraidīšanu; 4) par mikrolieguma izveidošanas priekšlikuma pārskatīšanu. Ja plānotā mikrolieguma teritoriju eksperts nevar izvērtēt sugas vai biotopa bioloģiskā cikla dēļ, kā arī gadījumā, ja nepieciešams cita speciālista atzinums, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts.

 • 1.
  Dokumenti un veidlapas

  Pakalpojums ir bezmaksas. Persona priekšlikumu iesniedz, aizpildot īpaši aizsargājamās sugas un biotopa mikrolieguma pieteikuma un inventarizācijas anketas pirmo daļu, kurai pievieno grafiski vai digitāli attēlotu paredzamo mikrolieguma teritoriju mērogā 1:5000 vai 1:10000. Ja priekšlikumam par mikrolieguma izveidošanu nav pievienots eksperta atzinums, Dabas aizsardzības pārvalde lūdz sniegt attiecīgās biotopu grupas, sugas vai sugu grupas ekspertam atzinumu. Pēc eksperta atzinuma un, ja nepieciešams, cita speciālista ieteikumu saņemšanas Dabas aizsardzības pārvalde nosūta tās rīcībā esošo izveidojamo mikroliegumu raksturojošo informāciju pašvaldībai un zemes īpašniekam (nomniekam vai tiesiskajam valdītājam) viedokļa sniegšanai. Dabas aizsardzības pārvalde divu mēnešu laikā no pašvaldības un zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja informēšanas brīža pieņem vienu no lēmumiem: 1) par mikrolieguma izveidošanu; 2) par lēmuma pieņemšanas termiņa pagarināšanu; 3) par mikrolieguma izveidošanas priekšlikuma noraidīšanu; 4) par mikrolieguma izveidošanas priekšlikuma pārskatīšanu. Ja plānotā mikrolieguma teritoriju eksperts nevar izvērtēt sugas vai biotopa bioloģiskā cikla dēļ, kā arī gadījumā, ja nepieciešams cita speciālista atzinums, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Persona lēmumu par mikrolieguma izveidi vai lēmumu par mikrolieguma statusa atcelšanu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektoram. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT) https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Dabas aizsardzības pārvalde
  Reģistrācijas numurs:
  90009099027
  Papildu informācija:
  VIDZEMES RA: Dabas aizsardzības daļas vadītāja Sintija Jaunākā (26565688, sintija.jaunaka@daba.gov.lv) un Dabas aizsardzības daļas atļauju un izvērtējumu sektora vadītāja Elīna Blūma (20235551, elina.bluma@daba.gov.lv); LATGALES RA: Dabas aizsardzības daļas atļauju un izvērtējumu sektora vadītājs Guntis Akmentiņš (26473408, guntis.akmentins@daba.gov.lv) un Dabas aizsardzības daļas direktores vietniece Aina Skredele (29443384, aina.skredele@daba.gov.lv);

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
  Adrese:
  Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 18.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
  Adrese:
  Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 18.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
  Adrese:
  Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pasts:
  Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
  Adrese:
  Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -