Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšana, pārskatīšana (Rīga)

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 19.03.2024.

Nodarbinātie, Bezdarbnieki, Pensionāri, Citi, Komersanti Saņēmēji

Ja persona vēlas, lai tiktu uzsākta piespiedu dalītā īpašuma izbeigšana, kurā atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un zemesgabals vai pārskatītas Rīgas valstspilsētas teritorijā esošajai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu robežas, tā vēršas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk - Komisija). Komisija, balstoties uz spēkā esošā normatīva regulējuma prasībām un Rīgas valstspilsētas plānošanas dokumentu risinājumiem: 1) sagatavo priekšlikumu dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu robežu pārkārtošanai; 2) sagatavo jaunu plānojumu dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu robežām, lai izveidotu nepieciešamo zemesgabalu katras dzīvojamās mājas uzturēšanai, apsaimniekošanai un atbilstošas nomājamās zemes platības noteikšanai; 3) sagatavo lēmumu attiecībā uz daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarota persona vēršas pēc pakalpojuma Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijā klātienē; sūtot dokumentus, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz oficiālo e-pastu; sūtot dokumentus pa pastu. Par pakalpojumu iespējams saņemt konsultācijas telefoniski (67012689). Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: 1. Iesniegumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu pārskatīšanu vai atsavināšanas tiesības izmantošanas procesa uzsākšanu ( iesniedz dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona vai zemes īpašnieks) (oriģināls); 2. Pilnvarotas personas rakstisks pilnvarojums (oriģināls); 3. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols vai aptaujas lapa, vai cits dokuments, kas apstiprina dzīvokļu īpašnieku vienošanas par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu vai atsavināšanas tiesības izmantošanas procesa uzsākšanu (oriģināls); 4.Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas korekcijas piedāvājums (grafiskais attēls - piesaistītā zemes gabala robežas un platība) (oriģināls). 2. Pakalpojuma saņemšana Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarota persona vēršas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijā klātienē. Sagatavotā informācija tiek nosūtīta uz pakalpojuma saņēmēja norādīto e-pastu, oficiālo e-adresi vai uz pakalpojuma saņēmēja norādīto pasta adresi.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanu, pārskatīšanu var apstrīdēt pie Rīgas pilsētas izpilddirektora ( Rīga, Rātslaukums 1, LV-1539). Rīgas pilsētas izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīga, Baldones ielā 1A, LV-1007).

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Publicēts www.latvija.gov.lv 11.12.2023.

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Adrese:
  Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 18.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Adrese:
  Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 18.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Adrese:
  Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -