Izmaiņas uzņēmuma, komersanta, tā filiāles darbībā

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Informācija atjaunota 22.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Maksas pakalpojums

Pakalpojums nodrošina izmaiņu ierakstīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā par kooperatīvo sabiedrību, individuālo uzņēmumu, zemnieka saimniecību, zvejnieka saimniecību, uzņēmuma filiāli vai komercreģistrā par sabiedrību ar ierobežotu atbildību, individuālo komersantu, akciju sabiedrību, pilnsabiedrību, komandītsabiedrību, ārvalsts komersanta filiāli, Latvijā reģistrēta komersanta filiāli atbilstoši normatīvajam regulējumam.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Izmanto registrs.ur.gov.lv Uzņēmumu reģistrā dokumentus reģistrācijai iespējams iesniegt elektroniski. Lai saprastu, kurš elektroniskais iesniegšanas kanāls jāizvēlas – e-pakalpojums vai e-pasts - lūdzam savu pakalpojumu meklēt pakalpojumu detalizētajā sarakstā https://www.ur.gov.lv/media/1530/elektronisko_pieteikumu_iesniegsanas_kanali.pdf Paralēli arī tiek aktualizēta informācija pie katra reģistrācijas pakalpojuma apraksta https://www.ur.gov.lv/lv/registre/ > Reģistrē > Uzņēmumu vai komersantu/Organizāciju > SIA/biedrība u.c. > solis “Iesniedz dokumentus” Uzņēmumu reģistra pakalpojumu portāla registrs.ur.gov.lv ietvaros iespējams iesniegt pieteikumu Uzņēmumu reģistrā par jauna komersanta (piem., SIA), uzņēmuma (piem., zemnieku saimniecība), organizācijas (piem., biedrība) vai līguma (piem., laulību līgums) reģistrāciju, kā arī pieteikt reģistrācijai izmaiņas (izņemot reorganizāciju), maksātnespēju, likvidāciju un līguma izbeigšanu. Instrukciju par e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem un nosacījumiem pakalpojumu portālā atradīši https://help.ur.gov.lv/ Par tehniskām problēmām e-pakalpojuma pieprasīšanas gaitā vai problēmām ar autentificēšanos, kā arī, ja nepieciešama informācija par iesniedzamajiem dokumentiem, valsts nodevas apmēru, termiņiem, lūdzam zvanīt pa tālruni 67031703 vai rakstīt e-pastā: pasts@ur.gov.lv. Piesakot problēmu saistībā ar e-pakalpojuma lietošanu, jānorāda lietotāja vārds, uzvārds, incidenta datums un laiks, izmantotais interneta pārlūks. 2. Lēmuma izsniegšana Tiek izsniegts valsts notāra pieņemtais lēmums par tiesiskā subjekta reģistrāciju, reģistrācijas atlikšanu vai atteikumu reģistrēt subjektu.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
  Samaksa par e-pakalpojumu registrs.ur.gov.lv tiešsaistē.
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Iespēja apstrīdēt valsts notāra pieņemto lēmumu, iesniedzot iesniegumu LR Uzņēmumu reģistra Galvenajam Valsts notāram 1 mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
  Reģistrācijas numurs:
  90000270634
  Papildu informācija:
  Ja nepieciešama informācija par iesniedzamajiem dokumentiem, valsts nodevas apmēru, termiņiem, lūdzam zvanīt pa tālruni 67031703 vai rakstīt e-pastā: pasts@ur.gov.lv vai mājaslapā www.ur.gov.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Uzņēmumu reģistrs
  Adrese:
  Pērses iela 2, Rīga, LV-1011
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  09.00 - 17.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  09.00 - 17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  09.00 - 17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  09.00 - 17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  09.00 - 17.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -