Iesnieguma iesniegšana par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu

Patentu valde

Informācija atjaunota 11.12.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Citi Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome izskata iesniegumu par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu. Ieinteresētās personas atzīšanas par spēkā neesošu iesniegumu var iesniegt pēc tam, kad beidzies termiņš iebilduma iesnieguma iesniegšanai, proti, pagājuši trīs mēneši kopš preču zīmes oficiālās publikācijas. Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. Ja iesniegums tiek apmierināts, preču zīmes reģistrāciju atzīst par spēkā neesošu ar tās reģistrācijas dienu. Reģistrāciju var atzīt par spēkā neesošu arī daļēji.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz iesniegums par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu. Iesniegumam pievieno dokumentus un citus pierādījumus, kas apstiprina: 1) atzīšanas par spēkā neesošu iesnieguma iesniegšanas maksas samaksu; 2) apstākļus, ar kuriem pamatots atzīšanas par spēkā neesošu iesniegums. 2. Pakalpojuma saņemšana Motivētu lēmumu Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome sastāda ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības vai kad notika Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes sēde. Lēmuma sastādīšanas dienā vai nākamajā darbdienā Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome nosūta lēmuma norakstu lietas dalībniekiem. Lietas dalībnieks pēc attiecīga lūguma var lēmuma norakstu saņemt Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes darba telpās.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Triju mēnešu laikā no Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes lēmuma, ar kuru izšķirts strīds atzīšanas par spēkā neesošu lietā, paziņošanas dienas var vērsties Rīgas pilsētas tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā ar prasības pieteikumu atkarībā no lietas un lēmuma rakstura.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Patentu valde
  Reģistrācijas numurs:
  90000042944
  Papildu informācija:
  Konsultants, +371 67099600

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Patentu valde
  Adrese:
  Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome
  Adrese:
  Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Patentu valde
  Adrese:
  Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Patentu valde
  Adrese:
  Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pasts:
  Patentu valde
  Adrese:
  Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -