Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām

Mārupes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.05.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas Saņēmēji

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā paredzēts pilngadīgām personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un ja personai nepieciešamo sociālās aprūpes pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās vai dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz Mārupes novada Sociālajā dienestā iesniegumu un uzrāda personas apliecinošu dokumentu. Tiesības saņemt pakalpojumu ir pensijas vecuma personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem, ja nepieciešamais pakalpojumam apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu. Persona sedz izdevumus par pakalpojumu no pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja persona ar saviem ienākumiem nevar segt pilnu pakalpojuma samaksu, tad atlikušo summu līdz pilnai pakalpojuma samaksas summai sedz no pašvaldības budžeta līdzekļiem, ja: - Persona vismaz vienu gadu pirms pakalpojuma pieprasīšanas savu dzīvesvietu deklarējusi un faktiski dzīvo Mārupes novadā; - Persona ir ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē ar Mārupes novada Sociālā dienesta lēmumu; - Pakalpojumu sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, ar kuru pašvaldība noslēgusi līgumu par pakalpojuma sniegšanu un samaksu. Ja persona patstāvīgi izvēlas pakalpojuma sniedzēju, ar kuru pašvaldībai nav noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu un samaksu, pašvaldība, noslēdzot pakalpojuma līgumu, maksā līdz 500,00 euro kā starpību starp personas ienākumiem (izdevumus par pakalpojumu no pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā) un maksu par pakalpojumu saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja cenrādi.

 • 1.
  Dokumenti un veidlapas

  Ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīts (- i) funkcionālo traucējumu veids (- i) un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību, kā arī norāda rekomendācijas aprūpei un profilaksei; Psihiatra atzinumu par speciālo (psihiatrisko)kontrindikāciju neesamību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja pakalpojums nepieciešams personai ar garīga rakstura traucējumiem. Citus dokumentus pēc Mārupes novada Sociālā dienesta pieprasījuma, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Mārupes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000012827
  Papildu informācija:
  Mārupes novada Sociālais dienests, tālr.67149869

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Sociālais dienests
  Adrese:
  Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dienas centrs "Skulte"
  Adrese:
  Skultes iela 31, Skulte, Mārupes nov., LV-2108
  Darba laiki:
  Pirmdiena 10:00 - 14:00

  Pieņemamais laiks

  Otrdiena 11:00 - 19:00
  Trešdiena 11:00 - 19:00
  Ceturtdiena 14:00 - 19:00

  Pieņemamais laiks

  Piektdiena 11:00 - 19:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Mārupes novada Sociālā dienesta dienas centrs "Tīraine"
  Adrese:
  Viršu iela 4 - 4, Tīraine, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena 11:00 - 19:00
  Otrdiena 11:00 - 19:00
  Trešdiena 11:00 - 19:00
  Ceturtdiena 11:00 - 19:00
  Piektdiena 11:00 - 19:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Daudzfunkcionālais centrs Babītē
  Adrese:
  Liepu aleja 17, Babīte, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2101
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Sociālais dienests Piņķos
  Adrese:
  Centra iela 3, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00
  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Mārupes novada sociālais dienests (Jaunmārupe)
  Adrese:
  Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes nov., LV-2166
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 17:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -