Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām

Mārupes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.05.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Personas ar īpašām vajadzībām, Fiziskās personas Saņēmēji

Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām ir paredzēts funkcionālo un garīgo spēju atjaunošanai personām, kurām funkcionālu traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir objektīvas grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēšanu

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz Mārupes novada Sociālajā dienestā iesniegumu un uzrāda personas apliecinošu dokumentu. Tiesības saņemt pakalpojumu ir pilngadīgām personām, kurām nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu, un kuras ģimenes locekļi nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ, personas atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Pašvaldība pakalpojumu apmaksā pilnā apmērā Mārupes novada Sociālā dienesta lēmumā norādītajā laika periodā neizvērtējot pakalpojuma saņēmēja ienākumus, un persona savu dzīvesvietu ir deklarējusi un faktiski dzīvo Mārupes novada administratīvajā teritorijā. Pakalpojums ir terminēts un to piešķir uz laiku līdz 30 dienām kalendāra gadā.

 • 1.
  Dokumenti un veidlapas

  Ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīts (- i) funkcionālo traucējumu veids (- i) un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību, kā arī norāda rekomendācijas aprūpei un profilaksei; Psihiatra atzinumu par speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju neesamību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja pakalpojums nepieciešams personai ar garīga rakstura traucējumiem. Citus dokumentus pēc Mārupes novada Sociālā dienesta pieprasījuma, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Mārupes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000012827
  Papildu informācija:
  Mārupes novada Sociālais dienests, tālr.67149869

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Mārupes novada sociālais dienests (Jaunmārupe)
  Adrese:
  Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes nov., LV-2166
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 17:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Mārupes novada Sociālā dienesta dienas centrs "Tīraine"
  Adrese:
  Viršu iela 4 - 4, Tīraine, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena 11:00 - 19:00
  Otrdiena 11:00 - 19:00
  Trešdiena 11:00 - 19:00
  Ceturtdiena 11:00 - 19:00
  Piektdiena 11:00 - 19:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dienas centrs "Skulte"
  Adrese:
  Skultes iela 31, Skulte, Mārupes nov., LV-2108
  Darba laiki:
  Pirmdiena 10:00 - 14:00

  Pieņemamais laiks

  Otrdiena 11:00 - 19:00
  Trešdiena 11:00 - 19:00
  Ceturtdiena 14:00 - 19:00

  Pieņemamais laiks

  Piektdiena 11:00 - 19:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Daudzfunkcionālais centrs Babītē
  Adrese:
  Liepu aleja 17, Babīte, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2101
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Sociālais dienests Piņķos
  Adrese:
  Centra iela 3, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00
  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Sociālais dienests
  Adrese:
  Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -