Bērna piedzimšanas pabalsts (Cēsu novads)

Cēsu novada pašvaldība

Informācija atjaunota 14.06.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas Saņēmēji
Kvalificēti apliecināta identitāte Autentifikācijas līmenis

Bērna piedzimšanas pabalstu piešķir par katru jaundzimušo bērnu vienam no bērna vecākiem, izņemot personu, kurai izsniegta termiņuzturēšanās atļauja, ja bērna un vecāka deklarētā dzīvesvieta ir Cēsu novada administratīvajā teritorijā un pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu nav saņemts citā pašvaldībā. Pabalsta ir vienreizējs un tā apmērs ir 200 EUR.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Pabalstu var saņemt arī persona, kura adoptējusi vai iecelta par aizbildni bērnam līdz 6 mēnešu vecumam, ja bērna piedzimšanas pabalsts nav izmaksāts vienam no bērna vecākiem. Bērna piedzimšanas pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no bērna piedzimšanas, adopcijas vei aizbildņa iecelšanas dienas. Bērna piedzimšanas pabalsts netiek piešķirts, ja bērns pēc piedzimšanas ir nodzīvojis mazāk par 72 stundām, kā arī gadījumos, kad bērns ir valsts apgādībā. Lai saņemtu pabalstu jāiesniedz: - Iesniegums; - Bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); - Iesniedzot dokumentus, abiem bērna vecākiem jāuzrāda pases. Iesniegumu var iesniegt: - E-adresē (digitālā pastkastīte portālā www.latvija.lv) - klātienē kādā no Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas vietām (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte); elektroniski Cēsu novada mājas lapā E-pakalpojumi vai sūtot uz e-pastu sd@cesunovads.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu); - pa pastu sūtot iesniegumu uz adresi Bērzaines iela 16/18, Cēsīs, Cēsu novads, LV- 4101. ! Uz bērna piedzimšanas pabalstu nevar pretendēt, ja pabalsts pēc bērna piedzimšanas jau ir saņemts citā pašvaldībā. Bērna piedzimšanas pabalstam var pieteikties Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļā, reģistrējot bērna dzimšanu vai Cēsu novada Sociālajā dienestā, ja dzimšanas apliecība ir izsniegta citā pašvaldībā. Cēsu novada Sociālais dienests Pakalpojuma saņemšana: Mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas, pabalsts tiek ieskaitīts vecāku norādītajā bankas kontā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Cēsu novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000031048
  Papildu informācija:
  Cēsu novada Sociālais dienests, Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, Tālrunis: 64122908; 27313429, sd@cesunovads.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"
  Adrese:
  Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:30

  08.00 - 11.45; 12.30 - 16.30

  Otrdiena 07:30 - 17:00

  07.30 - 11.45

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  13.00 - 17.45

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  08.00 - 11.45; 12.30 - 16.30

  Piektdiena 08:00 - 13:00

  -

  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  VPVKAC:
  Cēsu novada VPVKAC
  Adrese:
  Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  8.00 - 18.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  8.00 - 17.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  8.00 - 17.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  8.00 - 17.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  8.00 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -