Dzīvesvietas deklarēšana pēc iestādes iniciatīvas (Ludzas novada pašvaldībā)

Ludzas novada pašvaldība

Informācija atjaunota 11.03.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Nodarbinātie, Bezdarbnieki, Pensionāri, Personas ar īpašām vajadzībām, Personas ar zemiem ienākumiem, Citi Saņēmēji

Personas dzīvesvietas reģistrācija pēc iestādes iniciatīvas, ja persona nav deklarējusi savu dzīvesvietu un ir konstatēts nekustamais īpašums, kurā šī persona dzīvo.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1.Pakalpojuma pieprasīšana Valsts vai pašvaldību institūcijas, ārstniecības, izglītības un citas iestādes vai personas rakstisku informāciju Ludzas novada pašvaldībā vai Ludzas novada pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēs var iesniegt: -klātienē; -pa pastu; -elektroniski e-pastā; -elektroniski, izmantojot pašvaldības oficiālo elektronisko adresi. Iesniedzot dokumentus elektroniski (e-pastā vai e-adresē), tie jānoformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. 2.Apstrāde Saņemot rakstisku informāciju par attiecīgās personas faktisko dzīvesvietu, pašvaldība pārbauda sniegtās ziņas un nepieciešamības gadījumā var pieprasīt no ziņu sniedzēja papildu informāciju, kas nepieciešama dzīvesvietas reģistrācijai. Lēmumu par atteikumu reģistrēt personas faktisko dzīvevietu pieņem Ludzas novada domes Dzīvokļu komisija. 3.Pakalpojuma saņemšana Dzīvesvietas reģistrācijas gadījumā personai uz reģistrēto dzivesvietas adresi pa pastu tiek nosūtīts lēmums.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Ludzas novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000017453
  Papildu informācija:
  Inese Kamzole, Ludzas novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja, T: +371 65707143, e-pasts: inese.kamzole@ludzasnovads.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Cirmas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Pagasta iela 2, Tutāni, Cirmas pag., Ludzas nov., LV-5735
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Briģu pagasta pārvalde
  Adrese:
  Skolas iela 4, Brigi, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Isnaudas pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Vecparks", Martiši, Isnaudas pag., Ludzas nov., LV-5701
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Istras pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Pagastmāja", Vecslabada, Istras pag., Ludzas nov., LV-5748
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Nirzas pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Pašvaldība", Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov., LV-5729
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Ņukšu pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Pagastmāja", Ņukši, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5730
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Pildas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Liepu iela 3, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-15:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-15:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-15:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-15:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-15:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Pureņu pagasta pārvalde
  Adrese:
  Kalna iela 3, Kivdolova, Pureņu pag., Ludzas nov., LV-5745
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Rundēnu pagasta pārvalde
  Adrese:
  Latgales iela 10, Rundēni, Rundēnu pag., Ludzas nov., LV-5739
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:30

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Goliševas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Bērnu iela 1, Goliševa, Goliševas pag., Ludzas nov., LV-5704
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.30-14.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.30-14.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.30-14.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.30-14.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.30-14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Malnavas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Jaunā iela 1, Malnava, Malnavas pag., Ludzas nov., LV-5750
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.30-15.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.30-15.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.30-15.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.30-15.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.30-15.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Mežvidu pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Pagastmāja", Mežvidi, Mežvidu pag., Ludzas nov., LV-5725
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00-15.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00-15.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00-15.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00-15.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00-15.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Salnavas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Liepu iela 1, Salnava, Salnavas pag., Ludzas nov., LV-5740
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00-15.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00-15.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00-15.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00-15.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00-15.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Mērdzenes pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Mežniecība", Mērdzene, Mērdzenes pag., Ludzas nov., LV-5726
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00-14.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00-14.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00-14.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00-14.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00-14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Pasienes pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Svīres", Pasiene, Pasienes pag., Ludzas nov., LV-5732
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-15:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-15:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-15:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-15:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-15:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Lauderu pagasta pārvalde
  Adrese:
  Bērzu iela 6, Lauderi, Lauderu pag., Ludzas nov., LV-5722
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00-14.45

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00-14.45

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00-14.45

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00-14.45

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00-14.45

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Ciblas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Muižas iela 3, Cibla, Ciblas pag., Ludzas nov., LV-5709
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00-12.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00-12.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00-12.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00-12.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00-12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Līdumnieku pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Zvārguļi", Līdumnieki, Līdumnieku pag., Ludzas nov., LV-5719
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Blontu pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Domes nams", Blonti, Blontu pag., Ludzas nov., LV-5706
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Zvirgzdenes pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Pagastmāja", Zvirgzdene, Zvirgzdenes pag., Ludzas nov., LV-5752
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Pušmucovas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Skolas iela 4, Pušmucova, Pušmucovas pag., Ludzas nov., LV-5742
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Kārsavas pilsētas pārvalde
  Adrese:
  Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas nov., LV-5717
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.30

  Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Zilupes pilsētas pārvalde
  Adrese:
  Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas nov., LV-5751
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00-16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada Blontu pagasta VPVKAC
  Adrese:
  "Domes nams", Blonti, Blontu pag., Ludzas nov., LV-5706
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada Zilupes pilsētas VPVKAC
  Adrese:
  Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas nov., LV-5751
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00-13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00-13.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00-13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00-13.00

  Piektdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00-13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Kārsavas pilsētas VPVKAC
  Adrese:
  Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas nov., LV-5717
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 17:30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

  Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

  Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

  Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

  Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Ludzas pilsētas VPVKAC
  Adrese:
  Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  8:00-17:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  8:00-17:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  8:00-17:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  8:00-17:00

  Piektdiena 08:00 - 17:00

  8:00-17:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldība
  Adrese:
  Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Piektdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Ludzas novada pašvaldības būvvaldes pasta adrese
  Adrese:
  Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -